OMBUDSDIENST
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL DE
  Hoe moet ik mijn klacht indienen en waar? Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.02.2019

1. Via het online klachtenformulier

Klik hier


2. Bij de betrokken dienst

De "betrokken dienst" betekent de dienst die de prestaties geleverd heeft die tot de klacht hebben geleid. Ingeval van problemen is het vaak aan te bevelen rechtstreeks contact op te nemen met deze dienst vooraleer beroep te doen op de ombudsdienst. Hierdoor kan onbegrip weggewerkt worden en het probleem zo vlug mogelijk opgelost worden met de personen die de concrete situatie kennen. U vindt de gegevens van deze dienst op de documenten die u heeft gekregen of indien dit niet het geval is dan vindt u die op de website van het FAVV.

U kan zich echter rechtstreeks richten tot de ombudsdienst indien u dit wenst.


3. Bij de ombudsdienst

Gezien de klachten de werking van de organisatie in vraag kunnen stellen, is het essentieel dat de inhoud ervan niet kan betwist worden. Daarom behandelt de ombudsdienst in principe enkel de schriftelijke klachten. De mondelinge klachten kunnen worden behandeld als ze door een schriftelijk document worden bevestigd.

Het is mogelijk een klacht in te dienen:

 • Via de post:
  FAVV - Ombudsdienst
  Administratief centrum Kruidtuin
  Food Safety Center, lokaal K08/120216
  Kruidtuinlaan 55
  B-1000 BRUSSEL

 • Per fax : +32 2 211 82 40

 • Via e-mail : ombudsdienst@favv.be

 • Ter plaatse op het voormelde adres, na afspraak op het gratis nummer +32 800 13 455 (van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u).
  Toegangsplan - Hoe geraakt u er.
  Na afloop van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat als klacht wordt beschouwd.
 
 
FAVV - Ombudsdienst
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center, lokaal K08/120216
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL

Tel. (gratis): +32 800 13 455 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u)
E-mail: ombudsdienst@favv.be
Online klachtenformulier