OMBUDSDIENST
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL DE
  Klacht of bezwaar? Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.03.2016

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen een klacht en een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift is een vraag om een beslissing te herzien, waarvan de modaliteiten (de termijnen meer bepaald) voorgeschreven zijn in een wettekst of in een reglementaire tekst.

Verschillende diensten die door het FAVV verleend worden kunnen aan de basis liggen van een specifiek bezwaar. U vindt alle mogelijke soorten bezwaarschriften in de onderstaande tabel.


- Tabel in opbouw -Let op: wanneer een klacht bij de betrokken dienst of bij de ombudsdienst van het FAVV wordt ingediend, wordt de termijn om in beroep te gaan niet opgeschort. Rekening houdende met de termijn die nodig is voor de behandeling van uw klacht, is het derhalve ook mogelijk dat de bezwaartermijn verstreken is wanneer u een antwoord op uw klacht krijgt. In dit geval krijgt u niet meer de kans om een bezwaar in te dienen. U moet dus hieraan aandacht besteden voordat u een klacht indient.

 
 
FAVV - Ombudsdienst
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center, lokaal K08/120216
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL

Tel. (gratis): +32 800 13 455 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u)
E-mail: ombudsdienst@favv.be
Online klachtenformulier