OMBUDSDIENST
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL DE
  U wil een klacht indienen... Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 01.06.2016

Elke manifeste uitdrukking van ontevredenheid over de dienstverlening of de werking van het FAVV wordt als een klacht over het FAVV beschouwd. Deze klacht kan betrekking hebben op de dienstverlening zelf, op de resultaten van de dienstverlening, op de manier waarop de dienst werd uitgevoerd of op de toepassing van een bestaande reglementering.

Indien u een klacht met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen wil indienen, kan u zich richten tot het Meldpunt voor de consumenten.
 
 
FAVV - Ombudsdienst
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center, lokaal K08/120216
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL

Tel. (gratis): +32 800 13 455 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u)
E-mail: ombudsdienst@favv.be
Online klachtenformulier