18/03/2022 Klik hier als de mail niet leesbaar is Version française
NEWSLETTER voor de dierenartsen
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - FAVV

Financiële tegemoetkoming door het FAVV voor de in het kader van de regularisatie noodzakelijke vaccinatie hondsdolheid van huisdieren van Oekraïense vluchtelingen


Op 14/03/2022 werd de nieuwsbriefGezelschapsdieren die met Oekraïense vluchtelingen België binnenkomen: het FAVV hanteert een soepele aanpak – belang van vaccinatie tegen hondsdolheid !” gepubliceerd. Als aanvulling op deze nieuwsbrief informeert het FAVV u dat een financiële forfaitaire tegemoetkoming van 30 euro (excl. BTW) per dier (hond, kat of fret), dat wordt gevaccineerd tegen hondsdolheid en geregulariseerd, zal worden uitbetaald aan de in België erkende dierenartsen voor de vaccinatie van de gezelschapsdieren die Oekraïense vluchtelingen vergezellen en in ons land arriveren.

Dierenartsen worden uiteraard verzocht dit bedrag in mindering te brengen op de bedragen die zij eventueel zouden hebben aangerekend voor de in het kader van de regularisatie van deze dieren uitgevoerde vaccinatie.

In de praktijk betekent dit dat de dierenartsen een maandelijkse factuur voor de gevaccineerde geregulariseerde dieren (30 euro excl.BTW per dier + BTW) kunnen sturen naar het volgende email adres : ccc@favv-afsca.be. Het bewijs van deze vaccinatie (foto/fotokopie van het Europees paspoort van de bladzijden met de gegevens van de eigenaar en van de bladzijden met de vaccinatiegegevens van het dier) moet als bijlage bij de factuur worden gevoegd voor elk dier dat in het kader van de regularisatie is gevaccineerd.

Wij herinneren u er ook aan dat Oekraïne niet vrij is van hondsdolheid en dat naast het belang van de regularisatie van honden, katten en fretten uit Oekraïne, wordt aanbevolen om de honden, katten en fretten van de gastgezinnen in België die in contact kunnen komen met de huisdieren van de vluchtelingen, te (her)vaccineren indien deze laatste bij hun aankomst niet tegen hondsdolheid waren gevaccineerd. In dit geval is de vaccinatie volledig ten laste van de eigenaar van het huisdier.

Het FAVV en de dierenartsen beroepsorganisaties leggen ook de laatste hand aan een gezamenlijk informatiedocument voor Oekraïense vluchtelingen, dat zeer binnenkort beschikbaar zal zijn.

Het FAVV

  Facebook Twitter LinkedIn www.favv.be