05/11/2021 Klik hier als de mail niet leesbaar is Version française
NEWSLETTER voor de dierenartsen
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - FAVV


NIEUWE VOORWAARDEN BETREFFENDE "IBR” VOOR HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER IN RUNDEREN VAN BELGIË NAAR FRANKRIJK

Sinds 17 oktober 2021 is de door de Europese Commissie aangekondigde overgangsperiode voor het intracommunautaire handelsverkeer afgelopen. Voor het handelsverkeer gelden momenteel de nieuwe voorschriften van de Animal Health Law en de bijhorende Gedelegeerde Verordeningen.

Wat het handelsverkeer in runderen betreft, heeft Frankrijk, net als België, een optioneel IBR-uitroeiingsprogramma ingediend, dat door de EU-Commissie werd goedgekeurd. Dit betekent dat onze twee landen op grond van de EU-wetgeving hetzelfde IBR-statuut hebben.

De IBR-handelsvoorwaarden voor runderen zijn nu als volgt:

Voor de slacht bestemde runderen: geen voorafgaande IBR-voorwaarden voor het intracommunautaire handelsverkeer.

Niet voor de slacht bestemde runderen:
  • De inrichting van oorsprong is vrij van IBR
    Er zijn geen voorafgaande voorwaarden betreffende IBR.
  • De inrichting van oorsprong is niet vrij van IBR
    De dieren zijn gedurende ten minste 30 dagen voor het vertrek in een erkende quarantaine-inrichting gehouden en met negatief resultaat onderworpen aan een serologische test voor de opsporing van antilichamen tegen volledig BoHV-1, die is uitgevoerd op een monster dat niet minder dan 21 dagen na het begin van de quarantaine is genomen.

Het gezondheidsstatuut van de inrichtingen wordt als volgt gedefinieerd:
Statuut EU Oud statuut BE
Vrij van IBR I4
I3 zonder vaccinatie sinds 21 april 2021
Niet vrij van IBR I3 met vaccinatie sinds 21 april 2021
I2

Het IBR-statuut van de rundveebeslagen in België kan verkregen worden bij de verenigingen DGZ en ARSIA:
  • DGZ (Dierengezondheidszorg) Vlaanderen: lijst van Vlaamse beslagen met I2-, I2d-, I3- en I4-statuut voor IBR > https://www.dgz.be/programma/ibr-bestrijding of in Veeportaal via het opzoeken van een rund.
  • ARSIA (Association Régionale de Santé et d’Identification Animales): de vereniging via e-mail contacteren (admin.sante@arsia.be) met vermelding van het Sanitel-nummer van het betrokken beslag en het onderwerp van de aanvraag.

Momenteel zijn de verenigingen bezig met het toekennen van het vrije statuut aan I3-bedrijven die aan de vaccinatievoorschriften voldoen. Dit wil zeggen zonder vaccinatie sinds 21 april 2021. Deze update zal eind november voltooid zijn.

Ter herinnering, de passage via een verzamelcentrum (markt) kan leiden tot het verlies van een hoger statuut van een rund. In een verzamelcentrum krijgen alle aanwezige dieren het statuut van het aanwezige dier met het laagste statuut.

Tijdens deze overgangsperiode, die loopt tot 1 december 2021, zal het verzamelen van IBR vrije runderen (I4) en I3 runderen met het oog op het handelsverkeer naar Frankrijk en andere lidstaten met een goedgekeurd eradicatieprogramma nog mogelijk zijn. Vanuit deze verzamelcentra (markten) kunnen I4 en I3 runderen niet bestemd voor de slacht, waarvan het beslag van oorsprong vrij is van IBR, gecertificeerd worden naar andere lidstaten met een goedgekeurd eradicatieprogramma.

Dit betekent dat als vanaf 1 december IBR-vrije dieren op eenzelfde plaats worden samengebracht met niet IBR-vrije dieren, al deze dieren niet gecertificeerd kunnen worden voor het intracommunautaire handelsverkeer in niet voor de slacht bestemde runderen naar andere lidstaten met een goedgekeurd eradicatieprogramma.
  Facebook Twitter LinkedIn www.favv.be