06/10/2021 Klik hier als de mail niet leesbaar is Version française
NEWSLETTER voor de dierenartsen
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - FAVV
GEVAL VAN OVERMACHT: WIJZIGING WAT BETREFT DE MONSTERNEMINGEN EN ANALYSES VAN CRD (MYCOPLASMA GALLISEPTICUM) BIJ PLUIMVEE

Omwille van problemen met de bevoorrading van een essentieel reagens bij de leverancier CEVA BIOVAC, zijn de erkende laboratoria niet langer in staat om snelle-plaatagglutinatietesten uit te voeren op het serum van pluimvee als eerstelijnsopsporingsmethode voor CRD (Mycoplasma gallisepticum) of in het kader van de monitoring (toelating).

Aangezien CEVA BIOVAC de enige beschikbare leverancier is van dit essentiële antigeen, bevinden wij ons in een geval van overmacht en zullen de testen ter opsporing van Mycoplasma gallisepticum vanaf 5 oktober tot nader order worden uitgevoerd door middel van een PCR-test op tracheaswabs.

Deze eerstelijns-PCR-test zal door de erkende laboratoria worden uitgevoerd op een pool van 20 tracheaswabs. Bij een positief of niet-interpreteerbaar resultaat zal een tweede monsterneming a.d.h.v. tracheaswabs worden uitgevoerd en zullen de monsters naar het NRL (Sciensano) worden gestuurd voor bevestiging door middel van een tweede PCR-test.

  Facebook Twitter LinkedIn www.favv.be