27/10/2020 Klik hier als de mail niet leesbaar is Version française
NEWSLETTER voor de dierenartsen
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - FAVV
HET FAVV ONTMOET DE PRAKTIJKDIERENARTSEN.
UITNODIGING - HERINNERING en modaliteiten van de waardering.
WEGENS DE GEZONDHEIDSSITUATIE I.V.M. COVID ZULLEN DE VERGADERINGEN VAN HET "LOKALE DIERENGEZONDHEIDSNETWERK" DIT JAAR VIRTUEEL PLAATVINDEN.

Gezien de gezondheidstoestand van COVID worden de in voorgaande jaren georganiseerde bijeenkomsten vervangen door een 2 uur durende webinar die op 29 oktober 2020 om 14.00 uur plaatsvindt.

De kalender van de fysieke vergaderingen die u werd toegestuurd, is dus niet meer van toepassing.

De praktijkdierenartsen zullen de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen aan de sprekers tijdens de uitzending van deze webinar.

De deelnemers aan deze vergadering kunnen 2 opleidingspunten indienen bij de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen. Daartoe vullen zij het antwoordformulier in en sturen dat binnen 24 uur na de uitzending naar secretariaat.s2@favv-afsca.be.

BMO's die deelnemen aan de webinar zullen 2 uur opleiding kunnen tellen als onderdeel van hun overeenkomst met het FAVV. Daartoe vullen zij het antwoordformulier in en sturen dat binnen 24 uur na de uitzending naar secretariaat.s2@favv-afsca.be.

Het zal ook mogelijk zijn om de webinar na de uitzending te herbekijken op de website van het FAVV. Zo kunnen zij die de webinar met enige vertraging volgen, binnen de 24 uur na de uitzending, deze opleiding toch valoriseren bij de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen en/of als onderdeel van hun overeenkomst met het FAVV.

Het FAVV nodigt de praktijkdierenartsen uit om deel te nemen aan deze nieuwe vergaderformule van het « lokaal netwerk dierengezondheid » via onderstaande link: http://www.favv.be/dierengezondheid/dierenartsen/ .

Programma:
Onthaal door de moderator
Deel 1
: Actualiteit m.b.t. dierengezondheid FAVV
- Nationale en internationale gezondheidssituatie + Europese Animal Health Law (FAVV)
- Risk assessment group COVID-19 animals (FAVV)
Deel 2: Bioveiligheid bij varkens
- Wettelijke aspecten van de bioveiligheid op het terrein bij varkens (FAVV)
- Praktische aspecten van bioveiligheid (ARSIA)
Deel 3: Conform binnenbrengen van honden in België (FAVV)
Deel 4: Actualiteit m.b.t. de dierengezondheid ARSIA/DGZ
  Facebook Twitter LinkedIn www.favv.be