12/05/2020 Klik hier als de mail niet leesbaar is Version française
NEWSLETTER voor de dierenartsen
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - FAVV
AFRIKAANSE VARKENSPEST: BIJKOMEND TOEZICHT TER ONDERSTEUNING VAN EEN EVENTUELE TOEKOMSTIGE HEROPENING VAN DE EXPORT VAN VARKENSVLEES NAAR DERDE LANDEN

Het is iets meer dan anderhalf jaar geleden dat het virus van Afrikaanse varkenspest (AVP) werd aangetroffen bij everzwijnen in het zuiden van ons land. België is trots dat het dankzij alle inspanningen erin, van de Waals Gewest in het bijzonder, geslaagd is om de ziekte bij de in het wild levende dieren in te dammen en daarna te verminderen. Sinds ruim 8 maanden werden slechts 6 gevallen van positieve oude beenderen ontdekt! (Zie document: Stand van zaken - Situatie op 2 maart 2020)

Bovendien zijn onze varkensbedrijven steeds volledig vrij van het virus gebleven, waardoor onze AVP-vrije status bij gedomesticeerde varkens behouden blijft.

Het FAVV is zich bewust van de moeilijkheden waarmee de varkenssector te kampen heeft gehad na de insleep van het virus in ons land en het verlies van de AVP-vrije status bij alle varkensachtigen (status voor gedomesticeerde varkens en wilde everzwijnen). Rekening houdend met de zeer gunstige evolutie van de situatie denken wij eraan om in het najaar 2020 bij de OIE een aanvraag in te dienen om deze status terug te krijgen (behoudens nieuwe ontwikkelingen), we zijn eraan begonnen.

Dit herstel zou immers een mogelijke heropening van bepaalde markten voor de uitvoer van varkens naar derde landen kunnen vergemakkelijken.

Ook om deze onderhandelingen te vergemakkelijken, zoals gevraagd door sommige derde landen, zal er vanaf het begin van deze maand tot september van dit jaar een actief toezicht worden uitgevoerd bij de gedomesticeerde varkens. Dit is een aanvulling op het passief toezicht (de systematische monsternemingen wanneer een ziekte in een groep varkens wordt vastgesteld) dat al sinds het begin van de crisis in onze bedrijven wordt uitgevoerd.

Concreet: dit nieuwe toezicht zal worden uitgevoerd door middel van aanvullende analyses op ca. 10.000 monsters die reeds door de dierenartsen worden genomen in het kader van het toezicht op de ziekte van Aujeszky. Op die manier hoeven de dierenartsen geen bijkomende monsters te nemen of bijkomende stappen te ondernemen. De kosten van de analyses zijn volledig ten laste van het FAVV. Er wordt aan herinnerd dat de bloedmonsters voor het toezicht op de ziekte van Aujeszky op een optimale manier moeten genomen worden. D.w.z. dat men volledig gevulde en individueel geïdentificeerde bloedbuisjes aan de laboratoria moet afleveren, om zo een voldoende hoeveelheid voor alle tests en een goede traceerbaarheid te garanderen.

Opgelet: de monsters die genomen worden in het kader van Aujeszky (= bij gezonde dieren) staan VOLLEDIG LOS van de monsters die genomen moeten worden in kader van de verhoogde waakzaamheid voor AVP (=zieke dieren). Indien er toevallig tijdens éénzelfde bedrijfsbezoek monsters genomen worden voor de ziekte van Aujeszky en AVP verhoogde waakzaamheid dan dienen deze als aparte monsters ingestuurd te worden.  

Ook voor de varkenshouders zijn er geen extra kosten of werk. De bedrijven werden geselecteerd om een representatief beeld van het hele land te krijgen, maar ook rekening houdend met de nabijheid van sommige bedrijven bij de plaats van de uitbraak van AVP bij de in het wild levende dieren en andere risicofactoren voor de insleep van het virus.

Voor deze voorgeselecteerde bedrijven zal het analyseresultaat m.b.t. AVP dus ook vermeld zijn op het gebruikelijke verslag van de labo-analyses.

Het FAVV
  Facebook Twitter LinkedIn www.favv.be