Klik hier als de mail niet leesbaar is   
07/06/2019 Franse versie


AFRIKAANSE VARKENSPEST: VERSOEPELING VERZAMELVERBOD VAN VARKENS

Het Afrikaanse varkenspest virus circuleert momenteel nog steeds bij everzwijnen in het zuiden van de provincie Luxemburg. Door de strenge maatregelen genomen door het Waals gewest, is de situatie momenteel gestabiliseerd. Tot nu toe werd bij 815 wilde everzwijnen het virus aangetoond.

De maatregelen bij gedomesticeerde varkens die in september 2018 na introductie van het virus bij everzwijnen in de gemeente Etalle genomen werden, worden daarom voor de tweede maal versoepeld. Vanaf vrijdag 7 juni 2019 is het verzamelen van slachtvarkens op een erkend verzamelcentrum klasse 2 terug toegelaten. Uiteraard moeten hierbij de nodige bioveiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. De rest van de regelgeving blijft van kracht.

Het FAVV herinnert van zijn kant aan de bioveiligheidsmaatregelen die op het ganse grondgebied van toepassing zijn:
  • De toegang tot iedere plaats waar varkens worden gehouden is beperkt tot de personen die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van het bedrijf. Er mag geen enkel contact worden toegelaten tussen het publiek en de varkens (suidae), met inbegrip van kinderboerderijen en dierentuinen.
  • Het is verboden om varkens te voederen met keukenafval.
  • Alle vervoersmiddelen die worden gebruikt voor het vervoer van de varkens moeten worden gereinigd en ontsmet na ieder transport.
  • Alle varkenshouders moeten een beroep doen op hun dierenarts wanneer ze ziektetekens vaststellen. Alvorens een behandeling in te stellen, moet de dierenarts monsters nemen en die doorsturen naar DGZ of ARSIA voor analyse op Afrikaanse varkenspest.
  • Het is verboden om een gedood everzwijn of delen ervan mee te nemen naar een plaats waar varkens worden gehouden.
  • Het is verboden om binnen de 72 uur nadat je in contact bent gekomen met een everzwijn in contact te komen met varkens


Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV

 
 

Copyright © 2018 FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.