Klik hier als de mail niet leesbaar is   
22/01/2019 Franse versie


AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Bevestiging van twee positieve gevallen in everzwijnen in de Versterkte Observatiezone.
De resultaten van de intensieve zoektocht naar dode everzwijnen in de Versterkte Observatiezone.
Aanpassing van de Europese en Waalse zonering


Sinds 13 september 2018 werd een totaal van 1052 everzwijnen bemonsterd waarvan 883 afkomstig van het besmette gebied. Hiervan werden 345 kadavers positief bevonden voor Afrikaanse Varkenspest (persbericht Kabinet Minister Collin van 17 januari 2018).

Op 8 januari 2019 werden twee nieuwe AVP gevallen bevestigd bij everzwijnen in het westelijk deel van de Versterkte Observatiezone (Europese Zone I). Tot dusver waren alle AVP gevallen in dode everzwijnen gelegen binnen de kernzone (Europese Zone II). De bevestiging van deze twee nieuwe gevallen in het westelijk deel van Versterkte Observatiezone was, ondanks de omheiningen, in zekere mate te verwachten, gezien de sterke tendens van spreiding van de ziekte naar het westen toe. Naar aanleiding van deze ontdekking werd de jacht in dit deel van de Versterkte Observatiezone onmiddellijk stilgelegd en werd tegelijkertijd een intensieve zoektocht naar mogelijke andere dode everzwijnen in de omgeving opgestart. De resultaten van deze zoektocht die nu reeds afgerond is, hebben geen nieuwe positieve gevallen aan het licht gebracht. De jacht in het westelijke deel van de Versterkte Observatiezone werd dan ook weer intensief hernomen. Hoewel dit goed nieuws er dus op zou kunnen wijzen dat de positieve gevallen eerder sporadisch waren, mag de reële mogelijkheid van spreiding van de ziekte verder naar het westen toe niet genegeerd worden.

De bevestiging van de twee positieve gevallen in everzwijnen in de Versterkte Observatiezone heeft uiteraard ook gevolgen voor de Europese en Waalse zonering.

De Europese zones I en II werden beiden uitgebreid naar het westen waarbij de zone II nu helemaal tot aan de grens loopt met Frankrijk (uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie gestemd op 16 januari 2019 - zie kaarten hieronder). De aangepaste Europese zonering houdt geen gevolgen in voor de gedomesticeerde varkens.

De aanpassing van de operationele Waalse zonering bestaat uit de uitbreiding van de buffer- en bewakingszones. Meer informatie betreffende de maatregelen in deze zones zijn terug te vinden via volgende link (http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine). Naast de verschillende jachttechnieken en de plaatsing van vallen (in de buffer en de versterkte observatiezone) om de populatie van de everzwijnen sterk te verminderen, wordt ook een tweede omheining gebouwd in het westelijke deel van de Versterkte observatiezone.

De recente gebeurtenis heeft ook Frankrijk aangezet tot het nemen van dringende bijkomende maatregelen ter voorkoming van spreiding van de ziekte naar Frankrijk. In dit kader heeft op 11 januari 2019 een overleg plaats gevonden tussen de Franse Minister van landbouw Didier Guillaume en de Waalse Minister Collin. Naar aanleiding van dit bezoek is Frankrijk overgaan tot het wettelijk instellen van een Versterkte Observatiezone en Observatiezone (met bijhorende maatregelen) die respectievelijk op 3 en 10 km van de Belgische grens gelegen zijn. Er werd ook besloten om een omheining te plaatsen die zal aansluiten op de nieuwe omheining gelegen in de Versterkte Observatiezone in België. Eens deze omheining geplaatst is, wil Frankrijk zo snel mogelijk overgaan naar een totale uitroeiing van de everzwijnenpopulatie binnen deze omsloten zone, ook wel “de witte zone” genoemd. U vindt meer informatie terug over de genomen maatregelen in deze zones via volgende link:
https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-le-detail-des-mesures-de-prevention

Alle varkenshouderijen in België zijn overigens vrij van AVP. Het verhoogd passief toezicht van de varkensbedrijven (bloedname voor het testen van AVP bij het instellen van een behandeling) blijft nog steeds van kracht en een verhoogde waakzaamheid van alle actoren binnen de varkenssector is geboden.


Kaart 1 : de aangepaste “deelzones” huidig gedefinieerd door het Waals Gewest
Kaart 2 : de aangepaste Europese zonering naar aanleiding van beslissing van de EU gestemd op 16 januari 2019 
 

Copyright © 2018 FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.