www.favv.be       FAVV - JOBS
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL


Waarden Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.10.2021

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.
Dit is een duidelijke maatschappelijke opdracht waarbij een grote verantwoordelijkheidszin komt kijken. Wij zijn trots op onze verwezenlijkingen op Belgisch en internationaal niveau.

Wij zijn een professionele organisatie die duidelijke en precieze doelstellingen formuleert en streeft naar de optimale verwezenlijking van deze doelstellingen. Een organisatie die binnen de grenzen van haar opdracht en in de mate van het mogelijke rekening houdt met alle belanghebbenden. Consumenten, operatoren, alsook personeelsleden worden dan ook geraadpleegd zodat er zoveel mogelijk steun zou zijn voor het gevoerde beleid.

Wij streven naar een flexibele organisatie die haar missie zal voortzetten met de nodige aandacht zodat het vertrouwen in de veiligheid van de voedselketen gewaarborgd blijft. Wij hechten veel belang aan een duurzame strategie en aan een menselijke dimensie in onze manier van werken. Wij investeren voortdurend in onze medewerkers om onze opdracht zo goed mogelijk te vervullen en besteden aandacht aan een samenleving die constant evolueert en zeer divers is.

De uitvoering van onze opdracht gebeurt op een manier die onze identiteit en onze organisatiecultuur weerspiegelt en waarbij onze gedeelde waarden een centrale rol spelen. Deze waarden vormen een solide basis voor de organisatie en moeten dienst doen als criterium en als motivatie voor iedere medewerker. 


6 gemeenschappelijke waarden die de rode draad vormen in onze dagelijkse acties :

VERTROUWEN: Wij creëren een positieve sfeer waarin iedereen kansen krijgt en waarin iedereen zijn verantwoordelijkheden opneemt. Centraal in ons beleid staan loyaliteit en een constructieve samenwerking over de grenzen heen.

OPEN: Wij communiceren op tijd, op maat, duidelijk en transparant. Wij gaan een constructieve dialoog aan met aandacht voor elke gesprekspartner. Wij stimuleren medewerking en staan open voor de ideeën van iedereen.

BILLIJK: Wij zijn redelijk en rechtvaardig. Onze acties en onze beslissingen zijn in verhouding en aanvaardbaar.

PROFESSIONEEL: Het FAVV is een dynamische organisatie met geëngageerde medewerkers. Wij voeren onze missie efficiënt, kwalitatief en doelgericht uit, hetgeen overeenstemt met de noden en verwachtingen van onze klanten. Door de uitwisseling van kennis en voortdurende opleiding wordt onze expertise gegarandeerd.

INTEGER: Wij handelen in overeenstemming met onze waarden. Wij zijn eerlijk, correct en behandelen informatie vertrouwelijk en in alle discretie. Wij zijn betrouwbaar en nauwgezet met betrekking tot onze dienstverlening.

RESPECT: Het respect voor mens en milieu staat centraal in onze acties. Wij luisteren, tonen begrip en handelen op een menselijke manier. Wij wenden onze middelen efficiënt en duurzaam aan.

Deel jij onze waarden ?
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.