www.favv.be       FAVV - JOBS
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL


Diversiteit Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.06.2022

Talent zit overal!

Ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst, seksuele geaardheid, handicap of niet, ben je welkom bij ons! Wat voor ons belangrijk is, zijn je technische, gedragsgerichte en menselijke competenties.

Bij het FAVV zien we diversiteit als een rijkdom die leidt tot een kruisbestuiving van ideeën en bijdraagt tot het slagen van onze opdracht als overheidsdienst. De leden van onze selectiejury’s nemen op objectieve wijze en met respect voor de diversiteit de selectiegesprekken af. Maurine en Hinda vertellen ons over hun aanwerving.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte?
Je kan aanpassingen vragen voor de verschillende fases van de selectie door je te wenden tot de selectieverantwoordelijke van de jobaanbieding waarvoor jij interesse hebt. Je vindt meer informatie op de website van FOD BOSA.


We voeren regelmatig acties uit om de diversiteit te bevorderen :

  • We nemen actief deel aan het Netwerk Federale Diversiteit. Op federaal niveau wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd waaraan de medewerkers van het FAVV kunnen deelnemen.
  • Wij hebben een interne groep Diversiteit die sensibiliseringsevenementen organiseert. Om onze medewerkers bewust te maken van de generatievragen hebben we een Workshop Café georganiseerd in samenwerking met de Hogeschool Gent. Om de thematiek van armoede aan te kaarten, hebben we een dag over voedselverspilling georganiseerd en hebben we een gegidste tocht door Brussel gehouden. De doelstelling van de wandeling? Het bestrijden van clichés over armoede en daklozen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onze acties want diversiteit staat centraal in onze dagelijkse bezorgdheden. 
  • De vorming van onze managers bevat een module ter sensibilisatie van diversiteit op de werkvloer.


Katrien, onze collega van de dienst P&O, vertelt jou over haar handicap op het werk.

   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.