www.favv.be       FAVV - JOBS
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL


Werken als zelfstandige bij het FAVV Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.09.2023

Als dierenarts
Met een andere wetenschappelijke diploma's

DIERENARTSKom ik in aanmerking om te werken als zelfstandige Dierenarts belast met opdracht (BMO)?

 • Ik ben een erkende dierenarts
 • Ik ben aangesloten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen
 • Ik ben niet veroordeeld wegens onwettig gebruik van farmacologische stoffen
 • Ik ben niet veroordeeld voor feiten die op beroepsvlak strafbaar zijn gesteld met een correctionele straf
 • Ik heb geen schorsing gekregen van minstens drie maand gedurende de laatste vijf jaar door de Orde der Dierenartsen
 • Ik heb de opleiding Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid gevolgd indien ik wens te solliciteren voor lastenboek I of II (zo niet kan de kandidaat toch weerhouden worden voor de commissie maar dient deze opleiding nog gevolgd te worden op eigen kosten alvorens taken van lastenboeken I en II toegewezen zullen worden)


Welke job kan ik uitoefenen?

Er bestaan 8 domeinen waarbinnen je kan werken:
 • Lastenboek I: Administratief verantwoordelijke (A-V) Voor dit lastenboek kan gesolliciteerd worden na enige ervaring in lastenboek II
 • Lastenboek II: Keuring en controle in het slachthuis en de bewerkingseenheid van vrij wild
 • Lastenboek III: Keuring en controle in vismijnen of visafslagen
 • Lastenboek IV: Controle in een grenscontrolepost
 • Lastenboek V: Controle bij een scheepsbevoorrader of een douane-entrepot
 • Lastenboek VI: Certificering en andere opdrachten in de primaire sector
 • Lastenboek VII: Certificering, controle en andere opdrachten in de sector transformatie
 • Lastenboek VIII: Audits voor autocontrolesystemen


Hoe kan ik solliciteren?

Deze oproep wordt telkens aangekondigd op: http://www.favv.be/zelfstandigedierenartsen/

 • Controleer dus regelmatig de website
 • Ga na welke opdrachten beschikbaar zijn voor welke LCE
 • Vul het kandidatuurformulier in en stuur dit op naar de NICE volgens de voorwaarden vermeld in de oproep
 • Bereid je goed voor op het evaluatiegesprek indien je kandidatuur wordt weerhouden


ANDERE WETENSCHAPPELIJKE DIPLOMA'S


Kom ik in aanmerking om te werken als zelfstandige belast met opdracht (BMO)?

 • Ik heb één van de diploma's zoals opgenomen in het artikel 1 van het koninklijk besluit (KB (11/11/13) (PDF)
 • Ik ben aangesloten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen
 • Ik ben niet veroordeeld voor feiten die op beroepsvlak strafbaar zijn gesteld met een correctionele straf


Welke job kan ik uitoefenen?

Er zijn 2 domeinen waarbinnen je kan werken:
 • Lastenboek IX: Controle in een grenscontrolepost
 • Lastenboek X: Controles, certificering en andere specifieke opdrachten


Hoe kan ik solliciteren?

Deze oproep wordt telkens aangekondigd op: http://www.favv.be/professionelen/anderezelfstandigen/

 • Controleer dus regelmatig de website
 • Ga na welke opdrachten beschikbaar zijn voor welke LCE
 • Vul het kandidatuurformulier in en stuur dit op naar de NICE volgens de voorwaarden vermeld in de oproep
 • Bereid je goed voor op het evaluatiegesprek indien je kandidatuur wordt weerhouden

   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.