Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Invoer derde landen > Invoer van planten en plantaardige producten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Invoer van planten en plantaardige producten


 

Inleiding
De fytosanitaire invoercontrole
 
Handelsnormcontrole
 
 
 


Naar bovenInleiding

Om alle risico's voor de voeding van mens en dier uit te sluiten en de gezondheid en kwaliteit van gewassen te waarborgen, besteedt de EU bijzondere aandacht aan de bescherming van planten. Het verkeer van planten vanuit derde landen wordt dan ook gecontroleerd om te voorkomen dat schadelijke organismen binnengebracht worden, zich verspreiden en vestigen.

Voor sommige plantaardige producten (hooi en stro) gelden tevens veterinaire eisen. Deze producten mogen maar uit een beperkt aantal landen worden geïmporteerd verordening (EG) 136/2004.


Naar bovenDe fytosanitaire invoercontrole

 

Meer weten

- Fytosanitaire controles bij invoer vanuit derde landen.

- Pagina "Plantaardige productie"


Naar boven


De handelsnormcontrole

Inleiding

Naast de bovengenoemde fytosanitaire controle wordt op groenten en fruit een handelsnormcontrole uitgevoerd. verordening (EG) 1308/2013 bepaalt in artikel 1 voor welke sectoren een gemeenschappelijke marktordening wordt ingesteld. Verse groenten en fruit worden vermeld in lid 1 en zijn opgelijst in bijlage I, deel IX en deel XI (bananen) van de verordening. Voor producten van bepaalde sectoren, waaronder de sector van groenten en fruit, kunnen handelsnormen worden vastgelegd (art. 75, leden 1 & 2). Dergelijke producten mogen slechts in de Unie worden afgezet als zij aan de handelsnormen voldoen (art. 75, lid 3). Groenten en fruit die vers aan de consument verkocht worden, moeten van een deugdelijke handelskwaliteit zijn en moeten het land van oorsprong vermelden (art. 76, lid 1). Dit geldt voor alle afzetstadia, inclusief invoer (art. 76, lid 2).

Het FAVV moet door middel van selectieve controles die gebaseerd zijn op een risicoanalyse, de naleving van de handelsnormen controleren (art. 76, lid 4). Voor producten die uit derde landen worden ingevoerd, moet de handelsnormcontrole uitgevoerd worden vooraleer de producten in het vrije verkeer worden gesteld.

Voor groenten en fruit zijn de normen vastgelegd in verordening (EG) 543/2011, voor bananen in verordening (EG) 1333/2011.
 
 

Controles en beslissing

 • Controle

De zending dient voorafgaand aangemeld te worden. Een zending is een hoeveelheid producten die vervoerd worden met 1 vervoermiddel en vergezeld gaan van één vervoersdocument (bv. B/L, AWB, CMR). De aanmelding moet gebeuren volgens de voorschriften van de omzendbrief met betrekking tot de aanmelding en de certificering van verse groenten en fruit die in – of uitgevoerd worden (PCCB/S1/LSW/597024) en aan de hand van het aanmeldingsformulier in bijlage 1 van die omzendbrief. 24 u op voorhand voor het zeeverkeer en 6u voor het luchtverkeer. De operator geeft de voorziene datum, het uur en de locatie waar de producten voor controle beschikbaar zullen zijn op in de bijlage 1. De handelsnormcontrole van groenten en fruit moet ten laatste voor het in vrije verkeer stellen uitgevoerd worden.

 • Beslissing 
  • Bewijs van kennisgeving

Voor een zending die niet voor controle geselecteerd wordt bij invoer, levert het FAVV een bewijs van kennisgeving teneinde de douane in te lichten.

  • Certificaat voor de handelsnormcontroles

  Het geïntegreerde certificaat bevat het normcontrolecertificaat, de verklaring van niet-conformiteit en het certificaat voor industriële verwerking.

  De producten die bij de controle aan de normen voldoen ontvangen een normcontrolecertifcaat.

  Indien de producten niet voldoen aan de voorschriften van de betreffende handelsnorm, wordt een verklaring van niet-conformiteit afgeleverd. De operator informeert het FAVV over de bestemming die hij aan de niet-conforme producten zal geven.

  Indien mogelijk, mag de operator zijn producten in overeenstemming met de handelsnormen brengen (bv. uitsorteren; heretiketteren). De operator kan de producten ook afvoeren naar de industriële verwerking, naar de diervoeding of naar een ander gebruik dan voeding. Producten voor industriële verwerking worden in eerste instantie beschouwd als producten die bestemd zijn om te worden verwerkt tot afgeleide levensmiddelen of diervoeding. Dergelijke producten moeten uiteraard voldoen aan de voorschriften van de levensmiddelen -of de diervoederwetgeving

 
 

Meer weten
Omzendbrief met betrekking tot de aanmelding en de certificering van verse groenten en fruit die in – of uitgevoerd worden (PCCB/S1/LSW/597024)Naar boven

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.02.2022   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet