Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Invoer derde landen > Invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong

 

 

IN OPBOUWNaar boven


Grenscontroleposten en controlepunten

Levende dieren of producten van dierlijke oorsprong mogen uitsluitend via een door het FAVV voor bepaalde dieren en/of producten erkende GCP de Europese Unie binnenkomen waar ze door het FAVV worden gecontroleerd in samenwerking met de douane.       

Aan een GCP kunnen meerdere inspectiecentra verbonden zijn. 

België : lijst GCP/Controlepunten

lle lidstaten: website DG SanteNaar bovenMeer weten

   
Naar de sectorale pagina voor dieren.
   
Naar de sectorale pagina voor producten van dierlijke oorsprong.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 01.06.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet