Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Diervoeders > Douane-unie (Kazachstan, Russische Federatie, Wit-Rusland)
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Export van diervoedersDouane-unie (C-U) / Euraziatische Economische Unie (EEU)

( Kazachstan, Russische Federatie, Wit-Rusland, Armenië)


Certificaten voor export naar de Douane-unie moeten op elke pagina voorzien worden van een stempel en een paraaf van de certificerende agent.
   

Het bijkomende en voor de Douane-unie (AM, BY, RU en KZ), Noord-Macedonië (MK) en Oekraïne (UA) specifieke sectorale monitoringsplan van BFA is goedgekeurd en geldig

tot 31 december 2023.

De verzending van in België geproduceerde diervoeders en toevoegingsmiddelen, bestemd voor invoer in de Russische Federatie, met inbegrip van diervoeders van plantaardige oorsprong, chemische en microbiologische synthese waarvan de invoer plaatsvindt zonder te worden vergezeld van veterinaire certificaten, is verboden vanaf 23 oktober 2021 (zie nota KC-7/29837 https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/importexport/belgium/enterprises.html), met uitzondering van specifieke producten van operatoren die door Rosselkhoznadzor terug toegelaten werden.

Rosselkhoznadzor heeft de toelating van specifieke producten voor invoer in de Russische Federatie verlengd (zie meest recente instructie met de lijst van de diervoederproducten die  toegelaten zijn voor invoer in de Russische federatie op de websitepagina met importbeperkingen van Rosselkhoznadzor https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/importexport/belgium/ivrestrictions.html). (21/02/2023)

Het FAVV zal geen veterinaire certificaten en geen fytosanitaire certificaten afleveren voor de producten waarvoor het hierboven vermeld verbod van toepassing is.

Het hierboven vermelde is niet van toepassing op het verzenden vanuit België van diervoeders en toevoegingsmiddelen die buiten België geproduceerd zijn. Veterinaire certificaten kunnen afgeleverd worden voor diervoeders en toevoegingsmiddelen die buiten België geproduceerd werden volgens de bepalingen in de instructiebundels en enkel op voorwaarde dat:

 • deze inrichting op de bedrijvenlijst van Rusland vermeld is (de operator dient de specifieke link voor de betrokken producerende inrichting over te maken aan de certificerende agent) en dat de invoer niet verboden is door Rusland voor de producerende inrichting, en
 • een pre-exportcertificaat kan worden voorgelegd.

Er werden door Rosselkhoznadzor voor meerdere operatoren in andere lidstaten tijdelijke invoerbeperkingen opgelegd. Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze invoerbeperkingen (datum van inwerkingtreding inbegrepen)  is uitvoer van producten geproduceerd door de betrokken operatoren naar de Russische Federatie niet toegelaten.

De lijst van operatoren met invoerbeperkingen kan geconsulteerd worden via de volgende link : https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport?_language=en (21/02/2023)

   
Lijst van Belgische inrichtingen, die diervoeders en/of toevoegingsmiddelen mogen uitvoeren naar Rusland - (10/02/2017)
   

Diervoeders van dierlijke oorsprong, uitgezonderd voeder voor gezelschapsdieren

(Geldig voor Rusland, Wit-Rusland en Armenië)

 • Certificaat :

EX.PFF.RU.01.01 - (06/03/2013)    ! Verplicht via Becert !

Opgelet

Ziekte van Afrikaanse varkenspest (09/07/2019) en Aviaire influenza (16/12/2020)

Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties verklaringen vanwege de Afrikaanse varkenspest en Aviaire influenza

 • Instructie :

IB.PFF.RU.01.01 - (27/10/2022)

(Enkel geldig voor Kazachstan)

 • Certificaat :

EX.PFF.KZ.01.01 - (08/04/2020)   

 • Instructie :

IB.PFF.KZ.01.01 - (07/01/2022)

   

Niet-verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van runderen en bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en voeder voor pelsdieren

(Geldig voor Rusland, Kazachstan, Wit-Rusland)

 • Certificaat :

EX.PFF.C-U.01.01 - (20/07/2018)  ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.C-U.01.01 - (25/06/2020)

   

 

 

Diervoerders van niet-dierlijk oorsprong

(Enkel geldig voor Kazachstan en Wit-Rusland)

 • Certificaat voor diervoeders van plantaardige oorsprong:

EX.PFF.EEU.02.01 -  (10/08/2016) - ***Beschikbaar via Becert***

Bijlage bij het certificaat - (10/08/2016)

Opgelet

Ziekte van Afrikaanse varkenspest (09/07/2019) en Aviaire influenza (16/12/2020)

Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties verklaringen vanwege de Afrikaanse varkenspest en Aviaire influenza

 • Instructie :

IB.PFF.EEU.02.01 - (02/09/2022)

!!! Opgelet !!!

Geen specifiek model van certificaat is beschikbaar voor diervoeders van niet dierlijke oorsprong die geen plantaardige ingrediënten bevat. Op risico van de exporteur kan het certificaat EX.PFF.EEU.02.01 voor deze diervoeders worden afgeleverd, onder dezelfde voorwaarden als deze vastgelegd in IB.PFF.EEU.02.01. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of voor de betrokken diervoeders een certificaat vereist is en zo ja, of het certificaat EX.PFF.EEU.02.01  voor de betrokken producten wordt aanvaard. (14/02/2023)

 
   

Blikvoeder voor gezelschapsdieren van dierlijke oorsprong

(Geldig voor Rusland, Kazachstan, Wit-Rusland en Armenië)

 • Certificaat :

EX.PFF.C-U.03.01 - (12/01/2016)   ! Verplicht via Becert !

Opgelet

Ziekte van Afrikaanse varkenspest (09/07/2019) en Aviaire influenza (16/12/2020)

Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties verklaringen vanwege de Afrikaanse varkenspest en Aviaire influenza

   

Niet in blik verpakt/droog voeder voor gezelschapsdieren van dierlijke oorsprong

(Geldig voor Rusland, Kazachstan, Wit-Rusland en Armenië)

 • Certificaat :

EX.PFF.C-U.04.01 - (12/01/2016)   ! Verplicht via Becert !

Opgelet

Ziekte van Afrikaanse varkenspest (09/07/2019) en Aviaire influenza (16/12/2020)

Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties verklaringen vanwege de Afrikaanse varkenspest en Aviaire influenza

 • Instructie :

IB.PFF.C-U.04.01 - (27/10/2022)

   

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.02.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet