Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie > Zuid-Korea > ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie


Zuid-Korea

VARKENSVLEES

Certificaten

EX.VTP.KR.01.04 (PDF) (02/02/2016) ! Verplicht via Becert !

   

Instructie

IB.KR.01.04 (PDF) (12/10/2021)

   

VKI

Exportvoorwaarden varkens - (23/07/2021)

   

Formulieren voor erkenningsaanvraag voor export :

   

Checklijst voor de erkenningsaanvraag

   

Checklijsten  voor het bezoek voor de erkenningsaanvraag (FAVV) en het jaarlijkse behoud van de erkenning (OCI) :

  • Voor slachthuizen :

CL.VTP.KR.01.02 (WORD) - (16/07/2021)

Vertaling naar het NL (WORD) - (16/07/2021)

  • Voor uitsnijderijen :

CL.VTP.KR.01.03 (WORD) - (16/07/2021)

Vertaling naar het NL (WORD) - (16/07/2021)

  • Voor verwerkingsbedrijven

CL.VTP.KR.01.04 (WORD) - (05/04/2017)

Vertaling naar het NL (WORD) - (05/04/2017)

  • Voor koelhuizen

CL.VTP.KR.01.05 (WORD) - (05/04/2017)

Vertaling naar het NL (WORD) - (05/04/2017)

   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.02.2022  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet