Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > BeCert
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


BeCert: applicatie voor het elektronisch indienen van aanvragen van exportcertificaten naar derde landen  Inleiding
     
  Handleidingen en FAQ
     
  Helpdesk
     
  Technische documenten (System to System)
     
  Opleiding
     
  Oefenomgeving (EDU)
     
  Productieomgeving (FOODWEB)Inleiding

 

BeCert is een applicatie voor het elektronisch indienen van aanvragen van exportcertificaten naar derde landen.

In 2011 werd gestart met het project BeCert dat als doel heeft het certificeringproces voor export naar derde landen te digitaliseren in het kader van administratieve vereenvoudiging, traceerbaarheid en fraudebestrijding.

BeCert zal :

 • het elektronisch aanvragen, creëren, opslaan, afdrukken, afleveren en raadplegen van certificaten mogelijk maken,
 • alle informatie gerelateerd aan certificaten registreren in één databank,
 • gebruiksvriendelijk, veilig en efficiënt zijn,
 • door koppelingen met andere databanken, de kwaliteit van de gegevens verbeteren, zoals BOOD, Adminlight, Foodweb et Tralink.

Het toevoegen van de digitale handtekening zal op termijn geïntegreerd worden, zodat volledige elektronische transfer naar derde landen mogelijk wordt.

Handleidingen en FAQ

 

HANDLEIDING :

     
  FAQ : (30/08/2022)
   

A. Inloggen:

   
 • FAQ A1
Ik geraak niet ingelogd in Foodweb/BeCert. Wie kan me verder helpen?  (PDF)
   
 • FAQ A2
Ik probeer in te loggen op de EDU oefenomgeving van BeCert, maar krijg geen toegang met mijn login voor Foodweb (productieomgeving) (PDF)
   
 • FAQ A3
Kan er een extra login bekomen worden voor Foodweb/BeCert?  (PDF)
   

B. Technische problemen :

   
 • FAQ B1
Ik ben ingelogd maar kan geen nieuwe aanvraag indienen. Het tabblad “nieuwe aanvraag” verschijnt niet   (PDF)
   
 • FAQ B2
Ik wens een certificaat te kopiëren maar het symbool ‘Certificaataanvraag kopiëren’ is verdwenen   (PDF)
   
 • FAQ B3
Het certificaatmodel dat ik wens te gebruiken is nog niet beschikbaar in BeCert, maar wel reeds gepubliceerd op de website van het FAVV. Hoe kan ik dit certificaat toch digitaal aanvragen?   (PDF)
   
 • FAQ B4
Ik heb gegevens ingegeven en deze werden niet bewaard. De aanvraag werd nog niet overgemaakt aan de LCE.  (PDF)
   
 • FAQ B5
Ik wens de gegevens te wijzigen van een certificaat dat reeds werd doorgestuurd naar de LCE en deze gegevens worden niet bewaard  (PDF)
   

C. Inhoud exportcertificaat:

   
 • FAQ C1
Ik zoek een buitenlandse operator/trader voor het veld ‘Verzender’, maar kan deze niet terugvinden   (PDF)
   
 • FAQ C2
Ik wens productinformatie toe te voegen aan het certificaat in opmaak, maar ik kan deze niet ingeven in de velden die ter beschikking zijn  (PDF)
   
 • FAQ C3
Welke velden dien ik in te vullen voor een certificaataanvraag ?  (PDF)
   

D. Praktische informatie :

   
 • FAQ D1
Welke browser wordt ondersteund?  (PDF)
   
 • FAQ D2
Wat dient u als operator te voorzien voor certificatie bij u ter plaatse?  (PDF)
   
 • FAQ D3
Welke operator zal worden gefactureerd voor een certificaataanvraag ?  (PDF)
     
     
  Audiovisuele publicatie voor BeCert

Fytosanitair certificaat:


     
     
   
Algemeen melk en zuivelproducten:

     
     
   
Voedingsmiddelen:


Helpdesk
     
 

Indien u vragen heeft over export certificaten of de planning, kan u contact opnemen met uw lokale controle-eenheid :

 

Indien u vragen heeft over het gebruik van BeCert of problemen ondervindt in de applicatie, kan u contact opnemen met de BeCerthelpdesk: becertsupport@favv-afsca.be

 

Indien u, met uw codes en toegang tot uw profiel, problemen ondervindt met het inloggen in Foodweb kan u contact opnemen met het contact center:


Technische documenten (System to System)

 

BeCert is een door het FAVV beheerde informaticatoepassing voor het afleveren van sanitaire en fytosanitaire exportcertificaten (derde landen).


De toepassing stelt de exporteurs in staat om hun aanvragen voor certificaten elektronisch door te geven.

Op basis van deze aanvragen kunnen de Locale controle-eenheden (LCE) en de certificerende agenten controles organiseren en certificaten uitschrijven. Hiervoor werd een BPR (Business Process Reengineering) opgemaakt (alleen in het Nederlands) die de huidige situatie in beeld brengt en de toekomstige visie weergeeft. Op basis van deze BPR schreef onze informatica dienst een functionale analyse om de applicatie te ontwikkelen (deze is alleen beschikbaar in het Frans).


  Business Process Reengineering (BPR) (PDF)(versie 1.21 - 05/2011)
  Analyse fonctionnelle - Processus opérationnels (PDF) (FR) (Versie 1.11 - 12/06/2012)
     
 

Informatie over de automatische transmissie naar het FAVV van aanvragen voor certificaten vanaf het computersysteem van de aanvrager (System to System)

 

(BeCert API) Application Programming Interface (EN) - (27/09/2018)

Indien u geïnteresseerd bent in de API, neemt u best contact op met het FAVV via het volgende adres : becert-api-support@favv-afsca.be


Becert Opleiding

 
Indien u wenst deel te nemen aan een BeCertopleiding, kan u uw interesse kenbaar maken via het volgend e-mailadres: becert@favv.be

BeCert : oefenomgeving (EDU)
     
  Opgelet
Deze omgeving wordt ter beschikking gesteld om de applicatie uit te proberen en om er mee te leren werken.  De ingevoerde gegevens zullen nooit worden overgemaakt aan de LCE, ook niet nadat u op het laatste scherm op de knop “beëindigen” heeft geklikt.
De oefenomgeving is voorts wel identiek aan de productieomgeving (de omgeving waarin u werkt met reële gegevens en waarbij de gegevens door de LCE ook zullen worden verwerkt).

Link naar de oefenomgeving EDU


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet