Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Erkenningen, toelatingen en registratie > Verplichting tot het afficheren
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Verplichting tot het afficheren van de toelating (of registratie) voor de sector B2C


  De inrichtingen die handelen in de verkoop of de levering van levensmiddelen aan de eindverbruiker (B2C) zijn verplicht om de toelating (of registratie), afgeleverd door het FAVV, te afficheren op een van buitenaf gemakkelijk zichtbare en toegankelijke plaats. De consument zal dus op een zeer eenvoudige manier kunnen vaststellen of het bedrijf in kwestie over de nodige toelating (of registratie) beschikt.

Bovendien staan op de affiche de contactgegevens van het meldpunt waar consumenten met hun vragen en klachten terecht kunnen.

De verplichting is van toepassing op alle operatoren die levensmiddelen rechtstreeks aan de eindverbruiker verkopen of leveren, dus ook de ambulante handelaren, bepaalde hoeveproducenten,... De verplichting is niet van toepassing voor de levering van levensmiddelen aan de eindverbruiker via een automaat.


De affiche kan sinds begin 2017 door de operator zelf afgedrukt worden vanuit Foodweb, na inloggen. De operator kan daarbij kiezen om zijn toelating of registratie af te drukken met of zonder zijn inspectieresultaat. Indien de operator er zelf voor kiest zijn toelating of registratie met inspectieresultaat af te drukken, verbindt hij zich ertoe de affiche up-to-date te houden en dus te vervangen wanneer het inspectieresultaat wijzigt. Er bestaat geen verplichting om het inspectieresultaat te afficheren.


Wettelijke basis: K.B. van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV (B.S. van 02/03/2006).

   
Mag de operator de taal van de affiche kiezen? (PDF)
   
   

Modellen :

Toelating
Toelating
  Registratie
Registratie

   
 

Voorbeelden van affiches met inspectieresultaat :

Zeer goed
Zeer goed
  Te verbeteren
Te verbeteren


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.01.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet