Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Erkende inrichtingen op veterinair en zoötechnisch gebied (BE)
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Erkende inrichtingen op veterinair en zoötechnisch gebied (BE)


 

De intracommunautaire handel in bepaalde levende dieren en producten ervan mag slechts gebeuren vanuit bedrijven die voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Europese Unie en die hiervoor erkend zijn door de bevoegde overheid van het land waar zij gevestigd zijn.

Volgens de dierengezondheidsverordening (EU) 2016/429 moeten de Lidstaten lijsten opstellen en up-to-date houden van diergeneeskundig en zoötechnisch erkende bedrijven en deze lijsten publiek maken en ter beschikking stellen van de andere lidstaten.

Deze lijsten vindt u op deze pagina terug. 
Belgische erkende inrichtingen op veterinair gebied
   
Belgische erkende inrichtingen op zoötechnisch gebied
   
Erkende inrichtingen op veterinair en zoötechnisch gebied in de andere Lidstaten van de EU

Naar boven


Inrichtingen op veterinair gebied

 

Verzamelcentra erkend voor het intracommunautair handelsverkeer in runderen en varkens (Richtlijn 64/432/EEG), paardachtigen (Richtlijn 90/426/EEC), schapen en geiten (Richtlijn 91/68/EEG) (PDF)

   
   

Erkende handelaren: er zijn geen erkende handelaren voor intracommunautair handelsverkeer (ICHV) in België.

   
   

Erkende sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams (PDF)

   
   

Quarantainvoorzieningen of –stations voor de invoer van vogels andere dan pluimvee (Richtlijnen 92/65/EEG en 91/496/EEG) (PDF)

   
   

Inrichtingen voor pluimvee erkend voor intracommunautair handelsverkeer (Richtlijn 90/539/EEG) (PDF)

   
   

Instellingen, instituten en centra erkend voor intracommunautair handelsverkeer in dieren (Richtlijn 92/65/EEG art2, lid 1, onder c)(PDF)

--> zie omzendbrief met betrekking tot de erkenning vna instellingen, instituten en centra.
Naar bovenInrichtingen op zoötechnisch gebied


 

Erkende inrichtingen in het Vlaams Gewest

   
   

Erkende inrichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   
   

Erkende inrichtingen in het Waals Gewest

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.12.2022   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet