Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Erkenningen, toelatingen en registratie > Erkennings- en toelatingsvoorwaarden > Toelatingsvoorwaarden
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Toelatingsvoorwaarden


  Hieronder worden belangrijke voorwaarden die van toepassing zijn op de inrichtingen opgenomen in de bijlage III van het KB van 16/01/2006, weergegeven.
Per categorie van inrichting worden eveneens de overeenstemmende activiteitencodes aangeduid en de bijkomende informatie die moet verstrekt worden bij een toelatingsaanvraag.


Nummer Inrichtingen
1.1. Detailhandel in levensmiddelen
1.2. Inrichtingen voor de productie, de verwerking en het in de handel brengen van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
2.1. Vleeswinkels.
2.2. Viswinkels.
2.3. Slachthuizen voor de verzending van onvolledig doorkoeld vers vlees van schapen, geiten, runderen en varkens.
2.4. Uitsnijderijen voor de ontvangst van vers vlees van varkens.
2.5. Slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen.
2.6. Inrichting voor particuliere slachting
2.7. Inrichtingen waar bloed wordt verwerkt
2.8. Bewerken van visserijproducten op aquacultuurbedrijven
3.1. Visserijvaartuigen.
4.1. Kopers van melk afkomstig van koeien.
4.2. Kopers van melk afkomstig van melkgevende dieren andere dan koeien.
4.3. Inrichtingen waar melk wordt voorverpakt of verwerkt op het productiebedrijf.
5.1. Verzamelaars.
5.2. Pakstations.
7.2. Verzamelcentra en leerlooierijen.
8.1. Inrichtingen voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van additieven.
8.2. Inrichtingen voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van voormengsels.
8.3. Inrichtingen voor de de vervaardiging en/of het in de handel brengen van mengvoeders.
8.4.

Inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten.

8.5. Inrichtingen voor de vervaardiging van mengvoeders voor de exclusieve behoeften van het landbouwbedrijf.
8.6. Inrichtingen voor de vervaardiging van mengvoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten, voor de exclusieve behoeften van het landbouwbedrijf.
8.7. Inrichtingen voor het in de handel brengen van diervoeders die als kritisch beschouwd worden .
8.8.

Productie-inrichtingen van melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten bestemd als voedermiddelen voor veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen.

8.9. Veehouderijen welke melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen.
8.12.

Inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten.

9.1. Varkensbedrijf.
10.1.

Inrichtingen met broedeieren, eendagskuikens, opfok-, fok- en gebruikspluimvee.

Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee

10.2.

Inrichtingen met gebruikspluimvee.

Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee

11.1. Vleeskalverbedrijf.
11.2. Veehouderij met runderen.
11.3. Veehouderij met runderen.
12.3.1. Vervoerder van landbouwhuisdieren - lang transport.
12.3.2. Vervoerder van landbouwhuisdieren - kort transport.
12.4.1. Handelaarstallen (of bedrijfsruimten van een handelaar).
12.4.2. Commerciƫle verzamelingen van landbouwhuisdieren.
12.4.3. Niet-commerciƫle verzamelingen van landbouwhuisdieren.
12.5. Reinigings- en ontsmettingsinstallaties.
12.6. Vervoerders van dieren.
12.6.1. Lang transport.
12.6.2. Kort transport.
14.1. Behandelaars en producenten van verpakkingshout.
15.1. Invoerders van bestrijdingsmiddelen.
15.2. Uitvoerders van bestrijdingsmiddelen.
15.3. Inrichtingen die bestrijdingsmiddelen door derden laten verpakken, bereiden of vervaardigen met het doel de producten onder de naam van de operator in de handel te brengen.
16.1.

Invoerders (behalve EG) van :

  • samengestelde meststoffen
  • meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten
  • mengsels van meststoffen voor bereiding van voedingsoplossingen voor hydrocultuur en substraatteelt
  • producten samengesteld geheel of gedeeltelijk uit bijproducten van dierlijke oorsprong
  • gemengde organische bodemverbeteraars
17.1. Varkensbedrijf.
18.a.1. Productiegebieden
18.b.1. Kwekerijen
18.b.2. Open voorzieningen voor waterdieren voor sierdoeleinden
18.b.3. Plaatsen voor het tijdelijk onderbrengen
19.1. Controlepunten voor de invoer van
- diervoeder (middelen van plantaardige oorsprong)
- levensmiddelen van plantaardige oorsprong.
20.1 Embryoteams voor paardachtigen
20.2 Embryoproductieteams voor paardachtigen
20.3

Spermacentra voor paardachtigen

20.4 Spermaopslagcentra voor sperma van paardachtigen
21.1. Fytosanitaire grenscontrolepost
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.04.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet