Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Erkenningen, toelatingen en registratie > Activiteitenlijst FAVV > Activiteiten fiches
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Activiteiten fiches Sector :


  De technische fiches activiteiten hernemen de plaats, activiteit en product codes en hun omschrijvingen.
Ze bevatten bijkomende info over de FAVV activiteiten.
Ze hebben als doel de operatoren, ondernemingsloketten, de certificeringsinstellingen, enz., te helpen om de FAVV activiteiten beter te begrijpen.
Ze zijn nuttig als hulp bij het correct invullen van het registratieformulier gebruikt om de activiteiten aan te geven aan het FAVV.

Uitleg over de template van de fiche (PDF)

Dit document geeft meer informatie over de betekenis van de verschillende velden in de fiche.
Distributie (DIS)

Fiche Nr.   Type            Code   Omschrijving activiteit                                    V. Datum        
ACT 014 Registratie R Dienstverlener - distributie - detailhandel. 3 15/10/2013
ACT 015 Registratie R Dienstverlener - horeca. 3 15/10/2013
ACT 017 Registratie R Trader. 3 16/09/2016
ACT 018 Toelating 1.1 Eetgelegenheid. 4 09/12/2021
ACT 019 Toelating 1.1 Frituur. 4 18/12/2014
ACT 020 Toelating 1.1 Pita house, pita bar. 3 02/10/2014
ACT 021 Registratie R Kamer met ontbijt. 2 15/10/2013
ACT 022 Registratie R Drankgelegenheid. 3 02/10/2014
ACT 023 Toelating 1.1 Ambulante eetgelegenheid. 5 09/12/2021
ACT 024 Registratie R Ambulante drankgelegenheid. 3 21/12/2015
ACT 025 Toelating 1.1 Traiteur. 3 02/10/2014
ACT 026 Toelating 1.1 Grootkeuken (bereiding - distributie maaltijden). 4 02/10/2014
ACT 027 Toelating 1.1 Melkkeuken (bereiding - distributie maaltijden). 2 15/10/2013
ACT 028 Toelating 1.1 Grootkeuken (enkel distributie maaltijden). 4 02/10/2014
ACT 029 Toelating 2.1 Beenhouwerij (GRM). 3 02/10/2014
ACT 030 Toelating 2.1 Vleeswinkel. 3 02/10/2014
ACT 032 Toelating 1.1 Bakkerij. 3 02/10/2014
ACT 034 Toelating 2.1 Ambulante vleeswinkel. 4 10/03/2017
ACT 038 Registratie R Detailhandel Levensmiddelen>3 maand. 4 18/08/2015
ACT 040 Registratie R Automatenwinkel (Levensmiddelen>3 maand). 3 02/10/2014
ACT 042 Registratie R Verkooppunt Levensmiddelen>3 maand. 4 18/08/2015
ACT 043 Registratie R Apotheek (Levensmiddelen>3 maand). 3 28/06/2023
ACT 045 Registratie R Beheerder automaten Levensmiddelen>3 maand. 4 18/08/2015
ACT 047 Registratie R Ambulante detailhandel Levensmiddelen>3 maand. 4 18/08/2015
ACT 048 Toelating 1.1 Centrale grootkeuken. 5 29/01/2015
ACT 356 Registratie R Voedselbank, liefdadigheidsvereniging. 2 18/12/2014
ACT 357 Toelating 1.1 Distributiecentrale. 2 18/08/2015
ACT 375 Toelating 1.1 Automatenwinkel (Levensmiddelen<3 maand). 1 18/12/2014
ACT 376 Toelating 1.1 Detailhandel Levensmiddelen<3 maand. 2 18/08/2015
ACT 377 Toelating 1.1 Ambulante detailhandel Levensmiddelen<3 maand. 2 18/08/2015
ACT 378 Toelating 1.1 Detailhandel Levensmiddelen<3 maand (met verwerking). 3 08/04/2021
ACT 379 Toelating 1.1 Verkooppunt Levensmiddelen<3 maand. 2 18/08/2015
ACT 380 Toelating 1.1 Beheerder automaten Levensmiddelen<3 maand. 2 18/08/2015
ACT 381 Toelating 1.1 Voedselbank, liefdadigheidsvereniging. 1 18/12/2014
ACT 386 Toelating 2.2 Ambulante viswinkel. 1 18/12/2014
ACT 388 Toelating 2.2 Viswinkel. 1 18/12/2014


Naar boven


Import (TCE GCP)
Fiche Nr.   Type            Code   Omschrijving activiteit                                    V. Datum        
ACT 470 Registratie R Grenscontrolepost / inspectiecentrum 1 02/05/2023
ACT 471 Registratie R Controlepunt 1 02/05/2023
Naar boven


Primaire productie (PRI)

Fiche Nr.   Type            Code   Omschrijving activiteit                                    V. Datum        
ACT 008 Erkenning 9.7 embryoproductieteam paardachtigen (intracommunautair ) 5 12/10/2020
ACT 009 Erkenning 9.5 Embryoproductieteam runderen (intracommunautair) 5 12/10/2020
ACT 010 Erkenning 9.5 embryoProductieteam runderen (nationaal) 5 12/10/2020
ACT 011 Erkenning 9.8 embryoproductieteam schapen en geiten (intracommunautair) 4 12/11/2019
ACT 012 Erkenning 10.7 spermaopslagcentrum paardachtigen (intracommunautair ) 4 12/11/2019
ACT 013 Erkenning 10.8 Spermaopslagcentrum schapen en geiten (intracommunautair) 5 01/12/2020
ACT 017 Registratie R Trader. 3 16/09/2016
ACT 050 Registratie R Boerderij - runderen. 2 23/04/2015
ACT 051 Toelating 9.1 Boerderij - varkens. 8 19/06/2023
ACT 052 Registratie R Paardenhouder. 4 28/10/2022
ACT 053 Toelating 11.1 Kalvermesterij. 4 18/02/2019
ACT 055 Toelating 1.1 Groothandel groenten en fruit. 5 11/05/2022
ACT 057 Registratie R Boerderij - schapen en geiten. 2 23/04/2015
ACT 058 Toelating 10.1 Boerderij - pluimvee vleestype bestemd voor uitvoer. 5 01/04/2021
ACT 059 Toelating 10.2 Boerderij - pluimvee vleestype. 3 03/01/2020
ACT 060 Toelating 10.2 Boerderij - legpluimvee in productie (>=200). 4 01/04/2021
ACT 061 Toelating 10.1 Boerderij - opfok legpluimvee uitvoer. 5 01/04/2021
ACT 062 Toelating 10.2 Boerderij - opfok legpluimvee (>=200). 4 01/04/2021
ACT 063 Toelating 10.1 Boerderij - opfok selectiepluimvee. 5 01/04/2021
ACT 064 Toelating 10.1 Boerderij -  opfok vermeerderingspluimvee. 5 01/04/2021
ACT 065 Toelating 10.1 Boerderij - selectiepluimvee. 5 01/04/2021
ACT 066 Toelating 10.1 Boerderij - vermeerderingspluimvee. 5 01/04/2021
ACT 068 Registratie R Boerderij - herten. 2 23/04/2015
ACT 069 Registratie R Boerderij - melkproductie. 4 12/04/2022
ACT 072 Registratie R Boerderij - akkerbouw 4 01/09/2022
ACT 073 Registratie R Groententeeltbedrijf. 4 01/09/2022
ACT 074 Registratie R Fruitteeltbedrijf. 4 01/09/2022
ACT 081 Erkenning 11.2 Controlepost - halteplaats. 4 18/02/2019
ACT 084 Erkenning 11.5 Reinigings- en ontsmettingsinstallatie - gebruik door derden. 3 30/03/2018
ACT 085 Toelating 12.5 Reinigings- en ontsmettingsinstallatie - eigen gebruik. 3 30/03/2018
ACT 093 Erkenning 18.1 Groothandelaar groenten en fruit verminderde controlefrequentie. 4 01/09/2022
ACT 152 Toelating 17.1 Boerderij - productie varkenssperma 4 05/11/2019
ACT 153 Toelating 10.1 Boerderij - legkippen bestemd voor uitvoer 4 01/04/2021
ACT 154 Toelating 2.5 Boerderij - slachten van pluimvee 7 10/08/2017
ACT 155 Toelating 2.5 Boerderij - slachten van konijnen 6 10/08/2017
ACT 157 Erkenning 1.1.3 Boerderij - slachten van wild 4 06/02/2017
ACT 158 Erkenning 1.1.1 Slachthuis runderen 5 29/04/2022
ACT 159 Erkenning 1.1.1 Slachthuis pluimvee 5 13/12/2021
ACT 160 Erkenning 1.1.1 Slachthuis paarden 5 12/04/2022
ACT 161 Erkenning 1.1.1 Slachthuis varkens 5 14/02/2022
ACT 162 Erkenning 1.1.1 Slachthuis konijnen 5 20/12/2021
ACT 163 Erkenning 1.1.1 Slachthuis schapen en geiten 6 12/04/2022
ACT 164 Erkenning 1.1.1 Slachthuis loopvogels 5 10/02/2021
ACT 165 Erkenning 1.1.1 Slachthuis gekweekt wild 7 14/02/2022
ACT 166 Toelating 10.1 Broeierij - broederij 5 01/04/2021
ACT 167 Toelating 5.1 Eierverzamelcentrum 4 12/04/2022
ACT 168 Toelating 5.2 Eierpakstation 5 29/04/2022
ACT 169 Toelating 12.4 Jaarmarkt 3 18/02/2019
ACT 171 Erkenning 15.3 Boerderij - kiemgroenten 4 01/09/2022
ACT 172 Registratie R Boerderij - aardappelpootgoed zonder plantenpaspoort 3 06/10/2022
ACT 173 Erkenning 17.1 Boerderij - aardappelpootgoed met plantenpaspoort 3 09/11/2022
ACT 174 Erkenning 17.1 Boerderij- ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal met plantenpaspoort 4 09/11/2022
ACT 175 Erkenning 17.1 Boerderij - zaaizaden met plantenpaspoort 5 19/06/2023
ACT 176 Registratie R Boerderij - ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal zonder plantenpaspoort 2 13/03/2014
ACT 177 Registratie R Boerderij - zaaizaden zonder plantenpaspoort 2 13/03/2014
ACT 178 Registratie R Vermeerderingsbedrijf - zaaizaden zonder plantenpaspoort 3 30/05/2017
ACT 181 Erkenning 17.1 Vermeerderingsbedrijf - zaaizaden met plantenpaspoort 5 19/06/2023
ACT 184 Erkenning 3.8 Slachten aquacultuurdieren 4 03/01/2020
ACT 185 Erkenning 10.2 Spermaopslagcentrum runderen (nationaal) 4 01/12/2020
ACT 186 Erkenning 10.2 Spermaopslagcentrum runderen (intracommunautair) 4 01/12/2020
ACT 187 Erkenning 10.6 Spermaopslagcentrum varkens (nationaal) 4 01/12/2020
ACT 188 Erkenning 9.1 Embryoteam runderen (nationaal) 5 12/10/2020
ACT 189 Erkenning 9.1 Embryoteam runderen (intracommunautair) 5 12/10/2020
ACT 190 Erkenning 9.3 Embryoteam paardachtigen (intracommunautair) 5 12/10/2020
ACT 191 Erkenning 3.3 Vismijn 4 06/02/2017
ACT 192 Registratie R Imker - houden bijen 3 04/05/2020
ACT 193 Registratie R Imker - apicultuurproducten 4 28/06/2019
ACT 195 Erkenning 15.1 Laboratorium schadelijke organismen 3 21/03/2017
ACT 197 Registratie R Producent voedermiddelen 3 29/04/2022
ACT 198 Toelating 8.9 Gebruik melk en melkproducten 5 17/12/2019
ACT 199 Toelating 8.6 Boerderij vervaardiging mengvoeders dierlijke eiwitten 3 06/02/2017
ACT 200 Erkenning 8.5 Boerderij vervaardiging mengvoeders additieven (erkenning) 3 06/02/2017
ACT 201 Toelating 8.5 Boerderij vervaardiging mengvoeders additieven (toelating) 4 21/02/2023
ACT 226 Registratie R Boerderij - konijnen 3 22/01/2020
ACT 227 Registratie R Boerderij - kikkers 3 29/04/2022
ACT 228 Registratie R Boerderij - slakken 3 30/05/2023
ACT 229 Registratie R Houden van kameelachtigen 2 23/02/2023
ACT 233 Erkenning 17.1 Groothandel sierplanten plantenpaspoort (erkenning) 4 09/11/2022
ACT 234 Registratie R Groothandel hout schors 3 26/06/2023
ACT 235 Registratie R Groothandel sierplanten 3 30/05/2017
ACT 236 Registratie R Groothandel aardappelpootgoed zonder plantenpaspoort 2 27/04/2015
ACT 237 Erkenning 17.1 Groothandel aardappelpootgoed plantenpaspoort (erkenning) 3 09/11/2022
ACT 238 Registratie R Groothandel ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal zonder plantenpaspoort 3 30/05/2017
ACT 239 Erkenning 17.1 Groothandel ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal plantenpaspoort (erkenning) 4 09/11/2022
ACT 240 Erkenning 18.2 Groothandel bananen 4 01/09/2022
ACT 241 Registratie R Groothandel zaaizaden zonder plantenpaspoort 4 26/06/2023
ACT 242 Erkenning 17.1 Groothandel zaaizaden plantenpaspoort (erkenning) 5 26/06/2023
ACT 244 Toelating 3.1 Vissersvaartuig 4 13/11/2019
ACT 245 Erkenning 17.1 Vermeerderingsbedrijf - aardappelpootgoed met plantenpaspoort 3 09/11/2022
ACT 246 Registratie R Vermeerderingsbedrijf - ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal zonder plantenpaspoort 3 30/05/2017
ACT 247 Erkenning 17.1 Vermeerderingsbedrijf - ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal met plantenpaspoort 4 09/11/2022
ACT 291 Registratie R Visvijver 4 30/08/2023
ACT 296 Erkenning 2.a.5. Kweken aquacultuurweekdieren 5 23/08/2023
ACT 298 Erkenning 2.a.3 Heruitzetten weekdieren 3 17/08/2018
ACT 301 Erkenning 2.b.4 Open voorziening sierweekdieren 5 29/08/2023
ACT 312 Erkenning 10.1 Spermacentrum runderen (nationaal) 4 01/12/2020
ACT 313 Registratie R Loonwerker - geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen 4 17/03/2023
ACT 314 Registratie R Loonwerker - gebruik gewasbeschermingsmiddelen 4 17/03/2023
ACT 315 Registratie R Loonwerker - gebruik en opslag gewasbeschermingsmiddelen 4 17/03/2023
ACT 316 Erkenning 11.4 Quarantaine vogels 3 13/07/2022
ACT 319 Erkenning 11.6 Quarantaine waterdieren 2 06/03/2020
ACT 320 Erkenning 2.a.1 Verzendingscentrum aquacultuurweekdieren 4 12/09/2019
ACT 321 Erkenning 2.a.2 Zuiveringscentrum aquacultuurweekdieren 3 06/02/2017
ACT 322 Toelating 4.3 Boerderij - hoevezuivel rauwe melk koe 6 18/07/2018
ACT 323 Toelating 4.3 Boerderij - hoevezuivel rauwe melk ander dier dan koe 6 18/07/2018
ACT 324 Toelating 4.3 Boerderij - hoevezuivel melk koe 6 18/07/2018
ACT 325 Toelating 4.3 Boerderij - hoevezuivel melk ander dier dan koe 6 18/07/2018
ACT 326 Toelating 12.4 Niet-commerciële verzameling dieren 4 18/02/2019
ACT 327 Erkenning 10.1 Spermacentrum runderen (intracommunautair) 4 01/12/2020
ACT 328 Erkenning 10.5 Spermacentrum schapen en geiten (intracommunautair) 5 01/12/2020
ACT 329 Erkenning 10.3 Spermacentrum varkens (nationaal) 4 01/12/2020
ACT 330 Erkenning 10.3 Spermacentrum varkens (intracommunautair) 5 01/12/2020
ACT 331 Erkenning 10.4 Spermacentrum paardachtigen (intracommunautair) 4 12/11/2019
ACT 332 Erkenning 9.4 Embryoteam schapen en geiten (intracommunautair) 5 12/10/2020
ACT 333 Erkenning 3.1 Fabrieksvaartuig 3 06/02/2017
ACT 336 Toelating 15.1 Invoer gewasbeschermingsmiddelen - bosbouw 5 09/04/2021
ACT 337 Toelating 15.1 Boerderij - invoer gewasbeschermingsmiddelen 4 05/05/2020
ACT 354 Registratie R Vervoer andere dan levensmiddelen 2 01/09/2022
ACT 366 Registratie R Kweken insecten andere dan bijen / hommels 4 07/03/2023
ACT 367 Registratie R hommelshouder 1 23/05/2014
ACT 371 Toelating 15.1 Vermeerderingsbedrijf - invoer gewasbeschermingsmiddelen 3 01/07/2020
ACT 372 Toelating 15.1 Loonwerker - invoer gewasbeschermingsmiddelen 4 21/08/2020
ACT 389 Toelating 20.3 Spermacentrum paardachtigen (nationaal) 3 01/12/2020
ACT 390 Toelating 20.4 Spermaopslagcentrum paardachtigen (nationaal) 3 01/12/2020
ACT 391 Toelating 20.1 Embryoteam paardachtigen (nationaal) 3 12/10/2020
ACT 392 Toelating 20.2 Embryoproductieteam paardachtigen (nationaal) 3 12/10/2020
ACT 393 Erkenning 10.5 Spermacentrum schapen en geiten (nationaal) 2 12/11/2019
ACT 394 Erkenning 10.8 Spermaopslagcentrum schapen en geiten (nationaal) 1 20/01/2016
ACT 395 Erkenning 9.4 Embryoteam schapen en geiten (nationaal) 2 12/11/2019
ACT 396 Erkenning 9.8 Embryoproductieteam schapen en geiten (nationaal) 2 12/11/2019
ACT 397 Erkenning 9.2 Embryoteam varkens (intracommunautair) 2 12/10/2020
ACT 398 Toelating 12.4.1 Handelaarstal rundvee 2 18/02/2019
ACT 399 Toelating 12.4.1 Handelaarstal eenhoevigen 2

18/02/2019

ACT 400 Toelating 12.4.1 Handelaarstal schapen en geiten 2 18/02/2019
ACT 401 Toelating 12.4.1 Handelaarstal pluimvee 3 29/10/2020
ACT 402 Erkenning 11.1.2 Verzamelcentrum klasse 2 - rundvee 3 18/02/2019
ACT 403 Erkenning 11.1.2 Verzamelcentrum klasse 2 - schapen en geiten 3 18/02/2019
ACT 404 Erkenning 11.1.2 Verzamelcentrum klasse 2 - eenhoevigen 3 18/02/2019
ACT 405 Erkenning 11.1.1 Verzamelcentrum klasse 1 - rundvee 3 18/02/2019
ACT 406 Erkenning 11.1.1 Verzamelcentrum klasse 1 - schapen en geiten 3 22/02/2019
ACT 407 Erkenning 11.1.1 Verzamelcentrum klasse 1 - eenhoevigen 3 22/02/2019
ACT 408 Erkenning 11.1.2 Verzamelcentrum klasse 2 - kalveren (vetmesten) 3 22/02/2019
ACT 409 Erkenning 11.1.2 Verzamelcentrum klasse 2 - slachtvarkens 3 22/02/2019
ACT 412 Toelating 12.4.2 Openbare plaats Landbouwhuisdieren 2 16/01/2020
ACT 413 Toelating 12.3.1 LANG transport van landbouwhuisdieren 3 01/03/2022
ACT 414 Toelating 12.3.2 KORT transport van landbouwhuisdieren 3 01/03/2022
ACT 415 Toelating 12.4.3 Veiling fokrunderen 2 22/02/2019
ACT 416 Toelating 12.4.3 Veiling fokvarkens 2 22/02/2019
ACT 417 Toelating 12.4.3 Veiling fokpaarden 2 22/02/2019
ACT 419 Erkenning 1.1.3 Boerderij - slachten van pluimvee voor foie gras 1 06/02/2017
ACT 420 Toelating 2.8 Kwekerij – bewerking van visserijproducten 2 17/07/2019
ACT421 Erkenning 11.7 Geconsigneerde inrichting landdieren 3 23/02/2023
ACT435 Toelating 12.3 Warm vervoer vlees van varkens, schapen, geiten en runderen 2 29/04/2022
ACT441 Registratie R

Boerderij - <200 pluimvee en duiven

2 13/03/2023
ACT442 Registratie R Veehandelaar zonder huisvesting. 1 08/02/2021
ACT443 Registratie R

Opslag andere dan levensmiddelen

2 21/06/2023
ACT447 Toelating 14.1.2

Inrichting voor de vervaardiging of herstelling van ISPM 15 hout

1 05/06/2023
ACT448 Toelating 14.1.3

Handelsinrichting van ISPM 15 hout

1 05/01/2023
ACT449 Erkenning 11.9

Quarantaine-inrichting type 2 voor landdieren

1 06/01/2022
ACT450 Erkenning 11.8 Quarantaine-inrichting type 1 voor landdieren 1 06/01/2022
ACT451 Erkenning 11.10

Productie-eenheid voor hommels, geïsoleerd van de buitenwereld

1 06/01/2022
ACT452 Toelating 14.1.1

Inrichting voor de behandeling van ISPM 15 hout

1 05/06/2023
ACT453 Registratie R

Spermacentrum honden en katten (intracommunautair)

3 12/09/2023
ACT455 Erkenning 10.9

Verwerkingsinrichting voor levende producten (intracommunautair)

2 12/09/2023
ACT468 Registratie R

Detailhandel sierplanten en vermeerderingsmateriaal waarvoor geen erkenning plantenpaspoorten vereist is

1 05/06/2023
ACT469 Erkenning 17.1

Detailhandel sierplanten en vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning  plantenpaspoorten vereist is

1 05/06/2023
ACT472 Registratie R

Boerderij – gezelschapsvarkens of max 3 vleesvarkens bestemd voor particuliere slachting

1 19/06/2023
ACT473 Registratie R

Teler van plantaardig materiaal niet bestemd voor consumptie zonder plantenpaspoort

1 05/06/2023
ACT474 Erkenning 17.1

Teler van plantgoed of vermeerderingsmateriaal van sierplanten of bomen met plantenpaspoort

1 05/06/2023
ACT475 Toelating 15.1

Teler van sierplanten of bomen - invoer van

gewasbeschermingsmiddelen
1 01/06/2023
ACT476 Erkenning 17.1

Teler van sierplanten met plantenpaspoort

1 05/06/2023
ACT477 Erkenning 17.1

Teler van boomzaden met plantenpaspoort

1 05/06/2023
ACT478 Registratie R

Geregistreerd aquacultuurinrichting

2 27/10/2023
ACT479 Erkenning 2.b.3

Kweken aquacultuurdieren

1 30/08/2023
ACT480 Erkenning 2.b.5

Open voorziening sier aquacultuurdieren

1 30/08/2023
           


Naar boven


Verwerking (TRA)

Fiche Nr.   Type            Code   Omschrijving activiteit                                    V. Datum        
ACT 001 Erkenning 8.8 Ontgifting diervoeders. 3 27/03/2015
ACT 002 Erkenning 8.9 Fabrikant dieetvoeders. 4 21/10/2021
ACT 016 Registratie R Dienstverlener - verwerking. 2 02/01/2013
ACT 017 Registratie R Trader. 3 16/09/2016
ACT 094 Erkenning 4.1 Melkinrichting. 10 01/01/2023
ACT 095 Erkenning 5.1 Fabrikant vloeibaar ei en eiproducten. 8 03/01/2023
ACT 096 Erkenning 4.3 Fabrikant levensmiddelen met rauwe melk. 8 03/01/2023
ACT 097 Erkenning 5.3 Fabrikant levensmiddelen met rauwe eieren. 9 05/06/2023
ACT 098 Toelating 4.1 Koper rauwe koemelk. 9 04/07/2023
ACT 099 Toelating 4.2 Koper rauwe melk andere dan koemelk. 9 04/07/2023
ACT 100 Toelating 8.8 Melkinrichting verkoop feed. 8 11/10/2023
ACT 101 Registratie R Groothandelaar verpakkingsmateriaal. 2 20/05/2014
ACT 102 Registratie R Fabrikant verpakkingsmateriaal. 4 07/05/2021
ACT 103 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij runderen. 6 04/01/2023
ACT 104 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij - runderkoppen. 6 01/01/2023
ACT 105 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij wild. 6 01/01/2023
ACT 106 Erkenning 1.1.2 Uistnijderij konijnen. 6 04/01/2023
ACT 107 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij schapen en geiten. 6 01/01/2023
ACT 108 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij varkens. 6 03/01/2023
ACT 109 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij struisvogels. 6 04/01/2023
ACT 110 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij paarden. 6 01/01/2023
ACT 112 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij pluimvee. 6 01/01/2023
ACT 113 Toelating 7.2 Verzamelcentrum voor gelatine collageen. 6 01/01/2023
ACT 114 Erkenning 1.2.5 Fabriek collageen. 7 04/01/2023
ACT 115 Erkenning 6.1 Fabrikant kikkerbillen - slakken. 6 04/01/2023
ACT 116 Erkenning 1.2.3 Fabriek darmen, blazen, magen. 6 04/01/2023
ACT 117 Erkenning 1.1.5 Fabrikant vleesbereidingen. 7 01/01/2023
ACT 118 Erkenning 1.2.7 Fabriek vleesextracten. 6 04/01/2023
ACT 119 Erkenning 1.2.4 Fabriek gelatine. 7 03/01/2023
ACT 120 Erkenning 1.2.2 Vetsmelter. 6 01/01/2023
ACT 121 Registratie R Detailhandelaar meststoffen. 2 11/06/2015
ACT 122 Registratie R Fabrikant andere meststoffen. 2 11/06/2015
ACT 123 Erkenning 13.1 Fabrikant gemengd organisch bodemverbeterend middel. 2 11/06/2015
ACT 124 Erkenning 13.1 Fabrikant meststoffen oligo elementen. 3 10/06/2020
ACT 125 Erkenning 13.1 Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten. 2 11/06/2015
ACT 126 Erkenning 13.1 Fabrikant meststoffenmengsels voor voedingsoplossingen. 3 10/06/2020
ACT 127 Registratie R Fabrikant grondstoffen meststoffen. 2 11/06/2015
ACT 128 Erkenning 13.1 Fabrikant samengestelde meststoffen. 3 10/06/2020
ACT 129 Toelating 1.2 Fabrikant verpakt drinkwater 6 06/04/2023
ACT 130 Registratie R Groothandelaar meststoffen 2 11/06/2015
ACT 131 Toelating 16.1 Invoerder gemengd organisch bodemverbeterend middel 2 11/06/2015
ACT 132 Toelating 16.1 Invoerder meststoffen oligo elementen 3 19/06/2020
ACT 133 Toelating 16.1 Invoerder meststoffenmengsels voor voedingsoplossingen 3 19/06/2020
ACT 134 Erkenning 8.1 Fabrikant additieven (erkenning) 5 01/09/2023
ACT 135 Toelating 16.1 Invoerder samengestelde meststoffen 3 19/06/2020
ACT 136 Registratie R Detailhandelaar pesticides 2 17/04/2015
ACT 137 Toelating 15.3 Fabrikant (door een derde) van pesticiden 2 17/04/2015
ACT 138 Registratie R Groothandelaar pesticiden 2 17/04/2015
ACT 139 Toelating 15.1 Invoerder pesticiden 3 06/02/2017
ACT 140 Erkenning 12.2 Verpakker pesticides 2 17/04/2015
ACT 141 Toelating 15.2 Uitvoerder pesticiden 3 06/02/2017
ACT 142 Erkenning 12.1 Fabrikant pesticiden 2 17/04/2015
ACT 143 Erkenning 1.2.1 Fabrikant vleesproducten 7 04/01/2023
ACT 144 Erkenning 3.4 Bewerking visserijproducten 11 05/05/2023
ACT 145 Erkenning 3.5 Verwerking visserijproducten 11 04/01/2023
ACT 146 Erkenning 1.2.8 Raffinaderij dierlijke vetten 6 04/01/2023
ACT 147 Erkenning 1.2.6 Fabriek bloed 6 01/01/2023
ACT 149 Erkenning 1.1.4 Wildbewerkingsinrichting 6 04/01/2023
ACT 150 Erkenning 1.1.5 Fabrikant gehakt vlees 8 01/01/2023
ACT 151 Erkenning 1.1.5 Fabrikant separatorvlees 7 04/01/2023
ACT 202 Toelating 1.2 Brouwerij 6 06/04/2023
ACT 203 Toelating 1.2 Industriële koekjes- en beschuitbakkerij 7 06/04/2023
ACT 204 Toelating 1.2 Distilleerderij 8 07/04/2023
ACT 205 Toelating 1.2 Fabrikant limonade 6 06/04/2023
ACT 206 Toelating 1.2 Industrieel chocolade- en snoepbedrijf 6 06/04/2023
ACT 207 Toelating 1.2 Fabrikant van vetten en oliën food 5 07/04/2023
ACT 208 Toelating 1.2 Fabrikant - schillen 6 06/04/2023
ACT 209 Toelating 1.2 Maalderij 6 07/04/2023
ACT 210 Toelating 1.2 Industriële bakkerij 8 06/04/2023
ACT 211 Toelating 1.2 Suikerraffinaderij 5 06/04/2023
ACT 212 Toelating 1.2 Fabrikant voedseladditieven 5 06/04/2023
ACT 213 Toelating 1.2 Fabrikant industriële honing 5 06/04/2023
ACT 214 Toelating 1.2 Fabrikant bereide gerechten 5 06/04/2023
ACT 215 Toelating 1.2 Fabrikant producten afgeleid van aardappelen 7 06/04/2023
ACT 216 Toelating 1.2 Fabrikant voedingssupplementen 5 07/04/2023
ACT 217 Toelating 1.2 Fabrikant kruiden, specerijen, sauzen 7 06/04/2023
ACT 218 Toelating 1.2 Fabrikant babyvoeding 5 06/04/2023
ACT 219 Toelating 1.2 Fabrikant producten afgeleid van granen 7 06/04/2023
ACT 220 Toelating 1.2 Fabrikant producten afgeleid van fruit 7 04/04/2023
ACT 221 Toelating 1.2 Fabrikant producten afgeleid van groenten 8 06/04/2023
ACT 222 Toelating 1.2 Koffiebranderij, fabrikant thee 6 07/04/2023
ACT 223 Toelating 1.2 Fabrikant andere producten van plantaardige oorsprong 7 06/04/2023
ACT 224 Toelating 1.2 Fabrikant andere dranken 7 07/04/2023
ACT 225 Toelating 1.2 Fabrikant andere levensmiddelen 8 06/04/2023
ACT 250 Toelating 8.1 Fabrikant additieven (toelating) 5 01/09/2023
ACT 251 Registratie R Fabrikant voedermiddelen 3 16/04/2021
ACT 253 Erkenning 8.15 Fabrikant van vetmengsels (mengvoeder) 3 29/01/2015
ACT 254 Erkenning 8.15 Fabrikant van vetmengsels (voedermiddel) 3 29/01/2015
ACT 255 Erkenning 8.3 Fabrikant mengvoeders (erkenning) 5 01/09/2023
ACT 256 Registratie R Fabrikant mengvoeders andere 4 01/09/2023
ACT 257 Toelating 8.3 Fabrikant mengvoeders (toelating) 5 01/09/2023
ACT 258 Erkenning 7.3 Fabrikant petfood 3 25/09/2023
ACT 259 Erkenning 8.2 Fabrikant voormengsels (erkenning) 5 01/09/2023
ACT 260 Toelating 8.2 Fabrikant voormengsels (toelating) 5 01/09/2023
ACT 261 Toelating 8.7 Fabrikant van kritische diervoeders 3 28/10/2021
ACT 262 Registratie R Groothandelaar voedermiddelen 2 14/03/2014
ACT 263 Registratie R Groothandelaar petfood 3 28/07/2017
ACT 264 Toelating 8.3 Groothandelaar mengvoeders 3 28/10/2021
ACT 265 Toelating 8.7 Groothandelaar kritische diervoeders 3 28/10/2021
ACT 266 Erkenning 8.1 Groothandelaar additieven (erkenning) 5 01/09/2023
ACT 267 Toelating 8.1 Groothandelaar additieven (toelating) 5 01/09/2023
ACT 268 Erkenning 8.2 Groothandelaar voormengsels (erkenning) 4 01/09/2023
ACT 269 Toelating 8.2 Groothandelaar voormengsels (toelating) 3 29/01/2015
ACT 270 Erkenning 8.10 Hantering van dierlijke bijproducten voor diervoeding 2 22/05/2015
ACT 271 Registratie R Detailhandelaar petfood 3 28/07/2017
ACT 272 Registratie R Detailhandel mengvoeders vee 5 09/06/2021
ACT 273 Registratie R Detailhandelaar voedermiddelen 2 14/03/2014
ACT 277 Registratie R Categorie 2-oleochemisch bedrijf 2 25/02/2015
ACT 278 Registratie R Categorie 3-oleochemisch bedrijf 2 25/02/2015
ACT 279 Registratie R Verpakker diervoeders 2 14/03/2014
ACT 280 Registratie R Opslag categorie 3 voor feed 2 22/05/2015
ACT 281 Registratie R Opslag diervoeders 3 03/11/2020
ACT 282 Erkenning 8.11 Opslagbedrijf dierlijke bijproducten voor diervoeding 2 22/05/2015
ACT 284 Registratie R Opslag categorie 2 voor oleochemie 2 19/06/2015
ACT 285 Registratie R Opslag categorie 3 voor oleochemie 2 19/06/2015
ACT 286 Erkenning 8.14 Biodieselproducent met bijproducten voor feed 3 29/01/2015
ACT 287 Erkenning 8.13 Fabrikant van vetzuren voor feed 3 29/01/2015
ACT 288 Erkenning 8.12 Fabrikant producten van plantaardige ruwe oliën voor feed 3 29/01/2015
ACT 289 Registratie R Vervoer diervoeders 3 03/11/2020
ACT 338 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag melk - zuivel 10 01/01/2023
ACT 339 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag eiproducten 10 04/01/2023
ACT 341 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (vlees) 7 03/01/2023
ACT 342 Toelating 1.1 Groothandelaar levensmiddelen 7 24/03/2023
ACT 343 Toelating 1.1 Groothandelaar granen en grondstoffen 4 06/04/2023
ACT 344 Toelating 1.2 Verpakker levensmiddelen 6 04/04/2023
ACT 345 Registratie R Opslag kamer t° levensmiddelen 8 26/10/2021
ACT 347 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag kikkerbillen - slakken 6 04/01/2023
ACT 348 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag vis 8 03/01/2023
ACT 349 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag vlees 6 01/01/2023
ACT 351 Registratie R Producent houtskool 2 25/03/2015
ACT 352 Registratie R Vervoer kamer t° levensmiddelen 4 27/04/2021
ACT 353 Registratie R Vervoer levensmiddelen onder gecontroleerde temperatuur en/of atmosfeer 8 16/11/2022
ACT 358 Toelating 2.7 Fabriek bloed - warm vervoer 5 04/01/2023
ACT 359 Erkenning 19.1 Scheepsbevoorrader 2 01/06/2017
ACT 360 Registratie R Groothandelaar Levensmiddelen >3 maand 3 27/09/2023
ACT 361 Registratie R Fabrikant voedermiddelen bestemd voor de sector TRA 2 16/04/2021
ACT 362 Registratie R Vervoerder dierlijke bijproducten 2 05/02/2021
ACT 363 Registratie R Vervoerder afgeleide producten van dierlijke bijproducten 2 05/02/2021
ACT 364 Registratie R Trader dierlijke bijproducten 1 05/02/2021
ACT 365 Registratie R Trader afgeleide producten van dierlijke bijproducten 1 05/02/2021
ACT 382 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (kikkerbillen of slakken) 4 04/01/2023
ACT 383 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (melk - zuivel) 5 04/01/2023
ACT 384 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (eieren - eiproducten) 5 04/01/2023
ACT 385 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (vis) 6 04/01/2023
ACT 387 Toelating 16.1 Invoerder meststoffen dierlijke bijproducten 1 11/06/2015
ACT 424 Erkenning 8.4 Fabrikant diervoeders aquacultuur dierlijke eiwitten 1 21/10/2021
ACT 425 Toelating 8.4 Fabrikant diervoeders aquacultuur dierlijke eiwitten 1 21/10/2021
ACT 426 Erkenning 8.4 Fabrikant diervoeders aquacultuur insecten 2 25/09/2023
ACT 427 Toelating 8.4 Fabrikant diervoeders aquacultuur insecten 2 25/09/2023
ACT 429 Registratie R Opslagbedrijf dierlijke bijproducten meststoffen 1 16/06/2021
ACT 430 Erkenning 8.4 Fabrikant diervoeders niet herkauwers (dierlijke eiwitten). 1 16/12/2020
ACT 431 Toelating 8.4 Fabrikant diervoeders niet herkauwers (dierlijke eiwitten). 1 16/12/2020
ACT 432 Toelating 8.12 Fabrikant diervoeders herkauwers (dierlijke eiwitten). 1 16/12/2020
ACT 433 Erkenning 8.7 Fabrikant diervoeders herkauwers (dierlijke eiwitten). 1 16/12/2020
ACT 444 Toelating 1.2 Gekoelde opslag levensmiddelen. 2 06/02/2023
ACT 445 Registratie R Inrichting voor de behandeling van diervoeders. 1 05/01/2022
ACT 446 Registratie R Opslag van gewasbeschermingsmiddelen. 2 04/07/2023
ACT 456 Erkenning 8.6.a Fabrikant gemedicineerd diervoeder en/of tussenproduct. 1 09/06/2023
ACT 457 Erkenning 8.6.d Groothandelaar gemedicineerd diervoeder en/of tussenproduct 1 09/06/2023
ACT 458 Erkenning 8.6.c Vervoer gemedicineerd diervoeder en/of tussenproduct 1 09/06/2023
ACT 459 Erkenning 8.6.b Opslag gemedicineerd diervoeder en/of tussenproduct 1 09/06/2023
ACT 460 Erkenning 8.6.d Detailhandel gemedicineerd diervoeder 1 09/06/2023
ACT 464 Erkenning 8.16 Fabrikant diervoeders pluimvee met VDE varkens 1 02/10/2023
ACT 465 Toelating 8.4 Fabrikant diervoeders pluimvee met VDE varkens 1 02/10/2023
ACT 466 Erkenning 8.17 Fabrikant diervoeders varkens met VDE pluimvee 1 02/10/2023
ACT 467 Toelating 8.4 Fabrikant diervoeders varkens met VDE pluimvee 1 02/10/2023
ACT 481 Registratie R Fabrikant van gerecycleerde materialen bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks met levensmiddelen in aanraking te komen 1 28/06/2023
           

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.11.2023  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet