Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Vlees en slachtingen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Vlees en slachtingen
(Vlandbouwhuisdieren, pluimvee, konijnen (lagomorfen), wild)Slachthuizen

 
Ter slachting aangeboden dieren :
- Voedselketenlinformatie (VKI)
- Vacht/huidcondities van ter slachting aangeboden dieren
   
Sanitel : Beltrace, Sanitrace, Cerise, Veeportaal
   
Reinigen en onstmetten veetransportmiddelen in de slachthuizen : omzendbrief.
   
Keuring
   
Gezondheidsmerken op vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
   
Overmaking van paspoorten van geslachte dieren: nota van 20/03/2008 (PDF)
   
Noodslachtingen
   
Afwijking op het slachtverbod
   

Identificatie en traceerbaarheid van rundvlees: zie hieronder

   
Formulieren financiering
Het betreft formulieren voor periodieke aangiftes die door de slachthuizen ingevuld en naar het FAVV verstuurd moeten worden voor de registratie van hun slachtactiviteiten.
  • DR 06 (xls) : Dag- en maandstaat rechten Vrij-wildverwerking.

Het ingevulde formulier moet worden verzonden naar fact.beltrace@favv-afsca.be.Naar boven


Uitsnijderijen

 
Identificatiemerken op vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
   
Identificatie en traceerbaarheid van rundvlees :
  • Omzendbrief (PCCB/S3/1460489) met betrekking tot de traceerbaarheid en etikettering van rundvlees.
   
 

Stopzetting bijkomende traceerbaarheidscontroles rundsvlees door middel van genetische analyse

Wegens de gunstige OIE-status van België als land met "verwaarloosbaar risico" (de best mogelijke status) en gezien het laatste BSE-geval in België dateert van 2006, wordt de ministeriële omzendbrief van 21 januari 2003 met betrekking tot de oormerken van runderen in de slachthuizen opgeheven. Met ingang van 1 april 2022 dienen de oormerken in de slachthuizen niet langer bewaard te worden.

Omdat het traceerbaarheidssysteem voor runderen een robuuste aanpak mogelijk maakt, zullen de traceerbaarheidscontroles voor rundsvlees vooral via documentenonderzoek worden uitgevoerd. Dit zal leiden tot een vermindering van de lasten voor de slachthuizen en tot een harmonisatie van de nationale voorschriften met die van de EU, zonder afbreuk te doen aan het niveau van de voedselveiligheid.

Zie ministeriële omzendbrief van 1 april 2022 houdende opheffing van de ministeriële omzendbrief van 21 januari 2003 met betrekking tot de oormerken van runderen in slachthuizen.


Naar bovenThuisslachting - priveslachting

 
Omzendbrief (ref.: PCCB/S3/116116) met betrekking tot particuliere slachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.
   
FAQ thuisslachting
   
   


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.05.2022   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet