Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Sperma, eicellen en embryo's
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Sperma, eicellen en embryo's


  Runderen
Varkens
Paarden
Schapen en geiten


  Runderen

Europese wetgeving :
 
 • Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988, tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan.

(Nummer CELEX - 31988L0407 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 • Beschikking 2006/168/EG van de Commissie van 4 januari 2006 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van runderembryo's in de Gemeenschap.

(Nummer CELEX - 32006D0168 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   

Belgische wetgeving :

 
 • Koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke zoötechnische voorwaarden aangaande de produktie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma

(Nummer NUMAC - 1993016200 - voor de gecoördineerde wetgeving)

 • Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de sanitaire voorwaarden voor de productie, het verzamelen, de opslag, het inplanten, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van embryo's van als huisdier gehouden runderen.

(Nummer NUMAC - 2012024286 - voor de gecoördineerde wetgeving)

   
Erkenningsvoorwaarden :
 
   

Erkende sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams voor runderen voor de intracommunautaire handel.

 • Deze centra en teams mogen zowel op de Europese als op de Belgische markt sperma, eicellen en embryo’s van runderen verhandelen.
   

Erkende sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams voor de handel op de Belgische markt

 • Deze centra en teams mogen enkel op de Belgische markt sperma, eicellen en embryo’s van runderen verhandelen.
   
   
   
 
  Varkens

Europese wetgeving :
 
 • Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990, tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautair handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan.

(Nummer CELEX - 31990L0429 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   
Belgische wetgeving :
 
 • Koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende de produktie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma.
 • (Nummer NUMAC - 1992016207 - voor de gecoördineerde wetgeving)
   
Specifieke richtlijnen van het FAVV :
 
 • Omzendbrief met betrekking tot de winning van sperma van fokberen in het kader van het prestatieonderzoek: uitzonderingsregeling
   
Erkenningsvoorwaarden :
 
   

Erkende sperma(opslag)centra voor varkens voor de intracommunautaire handel.

 • Deze centra mogen zowel op de Europese als op de Belgische markt sperma van varkens verhandelen.
   

Erkende sperma(opslag)centra voor de handel op de Belgische markt.

Deze centra en teams mogen enkel op de Belgische markt sperma van varkens verhandelen.

   
   
 
  Paarden

Europese wetgeving :
 
 • Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechterlijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechterlijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van richtlijn 90/425/EEG, geldt.

(Nummer CELEX - 31992L0065 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   
Belgische wetgeving :
 
 • Koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen.
(Nummer NUMAC - 2016018237 - voor de gecoördineerde wetgeving)
   
Specifieke richtlijnen van het FAVV :
 
 • Omzendbrief met betrekking tot de voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen
 • Omzendbrief met betrekking tot de vereisten voor als donor fungerende paardachtigen waarvan sperma, embryo’s of eicellen in het handelsverkeer worden gebracht.
 • Communicatie betreffende de publicatie van het KB van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen.
   
Erkenningsvoorwaarden :
 
   
Toelatingsvoorwaarden :
 
   

Erkende sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams voor paarden voor de intracommunautaire handel.

 • Deze centra en teams mogen zowel op de Europese als op de Belgische markt sperma, eicellen en embryo’s van paarden verhandelen.
   

Toegelaten sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams voor de handel op de Belgische markt.

 • Deze centra en teams mogen enkel op de Belgische markt sperma, eicellen en embryo’s van paarden verhandelen.
   
Voorwaarden voor hengsten die merries van een andere eigenaar natuurlijk dekken :
   
 

Het KB van 22 juni 2016 voorziet dat vanaf 1 januari 2017 alle hengsten die merries van een andere eigenaar natuurlijk dekken, jaarlijks, aan het begin van het fokseizoen of voorafgaand aan de eerste dekking, een laboratoriumtest moeten ondergaan om aan te tonen dat ze vrij zijn van de kiem die besmettelijke baarmoederontsteking bij paardachtigen (CEM) veroorzaakt.

   
   
 
  Schapen en geiten

Europese wetgeving :
 
 • Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechterlijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechterlijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van richtlijn 90/425/EEG, geldt.

(Nummer CELEX - 31992L0065 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   
Belgische wetgeving :
 
 • Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende schapen en geiten.

(Nummer NUMAC - 2016018003 - voor de gecoördineerde wetgeving)

   
Specifieke richtlijnen van het FAVV :
 
 • Omzendbrief met betrekking tot de voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten.
   
Erkenningsvoorwaarden:
 
   

Erkende sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams voor schapen en geiten voor de intracommunautaire handel.

 • Deze centra en teams mogen zowel op de Europese als op de Belgische markt sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten verhandelen.
   

Erkende sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams voor de handel op de Belgische markt.

 • Deze centra en teams mogen enkel op de Belgische markt sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten verhandelen.
   

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.08.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet