Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Intracommunautaire handel
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Intracommunautaire handel van dierlijke producten 
TRACES (TRAde Control and Expert System)
   
Handelsnormen en karkasclassificatie (in voorbereiding)
   
Conventie betreffende verzending van gehele rundkoppen uit het Groot-Hertogdom Luxemburg naar uitsnijderijen in België (PDF) (27/04/2007)
   
Verplaatsingsdocument voor sperma en embryo’s van paarden, geschikt voor het handelsverkeer
Dit vrijwillig te gebruiken document is uitsluitend bestemd voor de nationale verplaatsingen van sperma en embryo’s van paarden, die uiteindelijk in het intracommunautair handelsverkeer gebracht worden. Het vervangt geenszins het gezondheidscertificaat.
   
Omzendbrief met betrekking tot de voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten.
   

Protocol tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met betrekking tot de overbrenging van hele runderkoppen tussen Nederland en België (PDF) (01/04/2016)

  • Bijlage I (PDF) : Lijst van inrichtingen bevoegd als inrichtingen van verzending van koppen in het kader van het protocol tussen België en Nederland
  • Bijlage II (PDF) : Lijst van inrichtingen bevoegd als inrichtingen van bestemming van koppen in het kader van het protocol tussen België en Nederland
  • Bijlage III (PDF) : Begeleidend document
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.01.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet