Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Diervoeders > Intracommunautaire handel - Import - Export
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Intracommunautaire handel, Import en Export van diervoeders


 

Intracommunautaire handel
De toegelaten diervoeders kunnen op communautair niveau vrij circuleren in de Europese Gemeenschap.


Voor verwerkte dierlijke eiwitten dient echter een TRACES melding te gebeuren (sinds 04/03/2011 is geen toelating van de lidstaat van bestemming meer noodzakelijk voor verwerkte dierlijke eiwitten).
Meer informatie:

Import

Invoer van producten bestemd voor de voeding van dieren

 

Export

Export van diervoeders

 

Meer weten


 TRACES

- TRAde Control and Expert System

Import

- Vertegenwoordigers van derde landen (21/09/2021)
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.09.2021   |   Naar boven
 


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet