Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Vacht/huidcondities van ter slachting aangeboden dieren
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Vacht/huidcondities van ter slachting aangeboden dieren


  De Europese wetgeving bepaalt dat de huid of vacht van de ter slachting aangeboden dieren schoon moet zijn. Immers, de huid in het algemeen en de met mest bezoedelde huid in het bijzonder is een mogelijke bron van contaminatie van het karkas tijdens het slachtproces.

In de ingewanden, in de uitwerpselen en op de vacht van gezonde dieren kunnen verschillende mogelijk schadelijke organismen voorkomen. Deze organismen, zoals bijvoorbeeld E. coli en in het bijzonder E. coli O157:H7, Salmonella en Campylobacter, kunnen voedselinfecties veroorzaken bij de mens.
Omdat afgaande op het uitzicht van de dieren niet kan worden uitgemaakt of zij wel of geen drager zijn van schadelijke organismen, is het belangrijk dat erop wordt toegezien dat de dieren zo schoon en zo droog mogelijk voor de slacht worden aangeboden. Het ter slachting aanbieden van dieren met een huid in aanvaardbare staat, kortom van schone dieren, draagt bij tot de productie van veilig vlees.

Om goede huidcondities te realiseren, moeten maatregelen genomen worden op verschillende niveaus. Zowel de veehouder, de transporteur, de veehandelaar als de slachthuisexploitant dragen een verantwoordelijkheid.


Een aantal publicaties benadrukken het belang van de aanvoer van schone dieren in het slachthuis:

Brochure :

   
Omzendbrief :
 
  • Omzendbrief met betrekking tot de vachtcondities van ter slachting aangeboden dieren.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet