Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Sanitel
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Sanitel


 

SANITEL is een Belgisch systeem voor geinformatiseerd beheer van de identificatie, de registratie en het toezicht op dieren (runderen, schapen, geiten, herten, pluimvee).

Het systeem is aangesloten op een aantal informaticatoepassingen zoals Sanitrace, Beltrace, Cerise, Veeportaal. Die toepassingen maken het mogelijk om in de gecentraliseerde databank talrijke gegevens over de dieren op te slaan en aan andere actoren beschikbaar te stellen.

Sanitrace

 

Sanitrace is een door het FAVV beheerde informaticatoepassing.


De toepassing stelt de besturen (FAVV, FOD, Gewesten, FAGG, CODA) en de “niet-veehouders” (markten, handelaars, vervoerders, verzamelcentra) in staat de volgende gegevens in te voeren of te raadplegen:

  • administratieve gegevens m.b.t. de beslagen, het transport van de dieren, de marktgegevens, … ;
  • overzicht van het verkeer van dieren ;
  • “risicostatuten” (ziekten, residus, contaminanten,...) van de dieren en van het beslag ;

Adressen van Sanitrace (dezelfde als die van Beltrace) :

  • TEST-applicatie (om testen te doen of om met de applicatie vertrouwd te raken. Is identiek aan de productieapplicatie)
  • Productieapplicatie (om het administratieve werk echt te registreren) 


Handleidingen :

Geneesmiddelen disclaimer :

XML Sanitel en Beltrace :

U bent een operator en u hebt nog vragen? sanitel@favv.be

Beltrace

 

Beltrace is een door het FAVV beheerde informaticatoepassing.


De toepassing stelt de slachthuizen, de gemeenten, de inspecteurs en de dierenartsen met opdracht (DMO) in staat gegevens over het slachten in te voeren.


Adressen van Beltrace (dezelfde als die van Sanitrace) :

  • TEST-applicatie (om testen te doen of om met de applicatie vertrouwd te raken. Is identiek aan de productieapplicatie) 
  • Productieapplicatie (om het administratieve werk echt te registreren) 


Handleidingen voor de gemeenten :

Handleidingen voor slachthuizen :

U bent een operator en u hebt nog vragen? beltrace@favv.be

Cerise (Centre d'Enregistrement et de Régulation de l'Information des Services à l'Elevage)

 

Cerise is een door ARSIA (Association Régionale de Santé et d’Identification Animales) beheerde informaticatoepassing.

De toepassing is bestemd voor de veehouders uit het Waalse Gewest.

Zij is het “enig loket” waarlangs gegevens over dieren en bedrijven  geregistreerd kunnen worden.

Adres van Cerise :  www.arsia.be/?page_id=49
Veeportaal

 

Veeportaal is een door DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) beheerde informaticatoepassing.

De toepassing is bestemd voor de veehouders uit het Vlaamse Gewest.

Veeportaal is het “enig loket” waarlangs gegevens over  dieren en bedrijven geregistreerd kunnen worden.

Adres van Veeportaal: http://www.dgz.be/

Omzendbrieven

 
  • Omzendbrief met betrekking tot de verplichting van de slachthuizen om slachtgegevens elektronisch te registreren via Beltrace met het oog op de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies.
  • Omzendbrief met betrekking tot de verplichting voor de slachthuizen om de elektronische voedselketeninformatie (eVKI ) te registreren via Beltrace.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.09.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet