Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Identificatie en registratie van runderen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Identificatie en registratie van runderen


Informatie inzake identificatie en registratie van runderen [– project DEMAT]

Informatie van België aan de Commissie over de identificatie en de registratie van runderen – artikel 111 van Verordening (EU) 2016/429 (AHL)

d) Model van identificatiedocument voor runderen
Informatie inzake identificatie en registratie van runderen [– project DEMAT]

 
  • Erkende verenigingen :

 

 

 

 

 
Informatie van België aan de Commissie over de identificatie en de registratie van runderen – artikel 111 van Verordening (EU) 2016/429 (AHL)

 

a) Contactpunt voor België

Contactpunt voor de overeenkomstig artikel 109, lid 1, van verordening (EU) 2016/429  door België ingestelde geautomatiseerde gegevensbestanden.

Door België ingestelde geautomatiseerde gegevensbestanden = SANITEL®

Bevoegde Overheid:

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten

Kruidtuinlaan 55

1000 BRUSSEL

Tel.          00-32 (0)2 – 211 82 11

Fax.         00-32 (0)2 – 211 86 30

Mail         pccb.s2@favv-afsca.be

 

b) Instanties die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van identificatiedocumenten en andere documenten

Aangewezen instantie om de praktische toepassing van de identificatie en de registratie van runderen te waarborgen, waaronder het afgeven van identificatiedocumenten, overeenkomstig artikel 110, met inachtneming van artikel 108, lid 5, onder c):

ARSIA:

DGZ:

 

c) Identificatiemiddelen die in België erkend zijn om te gebruiken bij runderen

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 – bijlage III
a) een conventioneel oormerk Erkend
b) een conventionele pootband Niet erkend in België
c) een elektronisch oormerk Erkend
d) een bolustransponder Niet erkend in België
e) een injecteerbare transponder Niet erkend in België
f) een elektronische pootband Niet erkend in België
g) een tatoeage Niet erkend in België
h) een pootring Niet erkend in België

 

  • Conventionele oormerken – lay-out
  • Elektronische oormerken – lay-out

De elektronische oormerken voor runderen hebben dezelfde lay-out als de conventionele oormerken voor runderen.

d) Model van identificatiedocument voor runderenOnze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.06.2022   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet