Deze bladzijde weergeven in het : Frans  Nederlands Duits Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Dieren


 
Informatie per diersoort
   
Dierengezondheid
   
Diergeneesmiddelen
   

Dierenwelzijn

   
Sanitel
   
   
Handel in bijzondere diersoorten (Richtlijn 92/65, "bezemrichtlijn")
   
Vervoer van levende dieren
   
Reizen met gezelschapsdieren
   
TRACES
   

Hygiënewetgeving

Dit is de Europese reglementering en de eruit voortkomende Belgische wetgeving inzake de hygiëne van levensmiddelen en de productie en het in de handel brengen van producten van dierlijke oorsprong.

   

Erkende inrichtingen
- Erkende inrichtingen op veterinair en zoötechnisch gebied (overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2008/73/EG)
- Lijst met fokbedrijven (PDF) (08/06/2018) (zonder erkenning als spermacentrum) om onder bepaalde voorwaarden sperma ter beschikking te stellen voor prestatie-onderzoek.
- Omzendbrief met betrekking tot de erkenning van instellingen, instituten en centra

   
Omzendbrieven
   
Informatie over de voedselketen (VKI)Informatie per diersoort

  Aquacultuur
  Bijenteelt
  Hertachtigen
  Insecten
  Konijnen (Lagomorfen)
 

Paarden

  Pluimvee en loopvogels
 

Runderen

 

Schapen en geiten

 

Varkens

  Vrij wild : Productveiligheid / Volksgezondheid / Dierengezondheid - Gekwalificeerde personenOnze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.11.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet