Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Antibioticaresistentie > Convenant 2016-2020
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Antibioticaresistentie: Convenant 2016-2020 betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector 

Het eerste convenant voor de vermindering van het gebruik van antibiotica, in 2016 ondertekend door Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid, en Willy Borsus, Minister van Landbouw, en de verschillende partners die betrokken zijn bij het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde (landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen, vereniging van de geneesmiddelenindustrie, vereniging van de veevoederfabrikanten, beheerders van lastenboeken, dierengezondheidsorganisaties, …) beoogt een reductie met 50% van het gebruik van antibiotica in het algemeen, en met 75% voor wat de kritische antibiotica betreft, tussen 2011 en 2020. Dit stemt overeen met de reductiedoelstellingen van AMCRA. Deze overeenkomst maakt deel uit van het "One health"- kader met als doel de betrokken partners te steunen in het behalen van de doelstellingen.

 • Convenant (PDF) tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.
 • Bijlage 1 (PDF) : AMCRA 2020 plan
 • Bijlage 2 (PDF) : Taakverdeling met betrekking tot de datacollectie, analyse en rapportering
 • Bijlage 3 : Berekeningswijze voor de terugkoppeling van de resultaten aan de belanghebbenden
  • Deel 1 (PDF) – De principes van de analyse en de rapportering
  • Deel 2 (PDF) – Analyse en rapportering antibioticagebruik van de veehouders
  • Deel 3 (PDF) – Analyse en rapportering van het voorschrijven/verschaffen/toedienen van antibiotica door dierenartsen
 • Bijlage 4 (PDF) : Verbintenissen Overheid en sectoren voor het behalen van de reductiedoelstellingen
 • Publieke rapporten – Activiteiten en realisaties met betrekking tot de reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.02.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet