Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > O.S.E. > Specifieke richtlijnen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Specifieke richtlijnen van het FAVV voor overdraagbare spongiforme encefalopathieën (O.S.E.)


Gezonde slachtrunderen niet langer onderworpen aan een snelle BSE-test

Wegens de gunstige evolutie van de BSE-epidemie van de laatste jaren, heeft de Europese Commissie besloten bij gezonde slachtrunderen de snelle BSE-test niet langer te verplichten. Voor runderen die een noodslachting buiten het slachthuis ondergingen en runderkadavers blijft de leeftijdsgrens onveranderd op 48 maanden. Deze wijziging geldt enkel voor runderen geboren in één van de 26 EU-lidstaten (EU-28 uitgezonderd Roemenië en Bulgarije). Wat betreft de opsporing van klinische verdenkingen van BSE verandert er niets.

Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 1 januari 2013.

Zie omzendbrief van 01/01/2013 ivm de opsporing in de slachthuizen van BSE door snelle diagnostische tests.Toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën
 
Verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal
 
Statuut resistentie tegen OSE voor schapenrassen


Toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën

BSE-scenario (PDF) (Juli 1997).

Actief toezicht door snelle diagnosetests in slachthuizen
Omzendbrief van 01/01/2013 ivm de opsporing in de slachthuizen van BSE.

Actief toezicht door snelle diagnosetests in autopsiezalen
Omzendbrief van 01/10/2010 betreffende de autopsieën van kadavers van runderen


Verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal


Slachthuizen en uitsnijderijen

Verwijdering en beheer van G.R.M. in slachthuizen en uitsnijderijen – Toepassing van Verordeningen (EG) nr. 999/2001 van 22 mei 2001 en (EG) nr. 1774/2002 van 3 oktober 2002 :

Omzendbrief betreffende de verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal (GRM)

 

Tijdelijke opslag van huiden van runderen in afwachting van het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest : omzendbrief PCCB/S3/1657907.

Vleeswinkels
In de slagerijen/vleeswinkels die een toelating hebben om GRM te verwijderen, dient dit te gebeuren op basis van de "Aanbevelingen voor het personeel in slachthuizen, versnijdingsateliers in slagerijen in het kader van de overdraagbare spongiforme encefalopathie (BSE)" van de Hoge Gezondheidsraad.


Statuut resistentie tegen OSE voor schapenrassen

Omzendbrief omtrent de verschillende statuten met betrekking tot klassieke scrapie.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 01.02.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet