Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Dagelijks leven > Pesticiden > Goed gebruik van bestrijdingsmiddelen

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Goed gebruik van bestrijdingsmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.02.2014


PesticidenDe meesten van ons gebruiken wel eens “producten” om bijvoorbeeld onkruid in onze tuin te verdelgen of tegen mieren op het terras. Zijn deze producten ongevaarlijk ?
De Belgische wetgever maakt een onderscheid tussen bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (gewasbeschermingsmiddelen + andere voor gebruik in de landbouw bestemde producten) en biociden.
Gewasbeschermingsmiddelen (of fytofarmaceutische producten: “fyto” is Grieks voor “plant”) zijn producten die bedoeld zijn om gewassen te beschermen en worden voornamelijk in de landbouw gebruikt. Fungiciden (middelen om schimmels te bestrijden), insecticiden (tegen insecten) en herbiciden (onkruidverdelgers) worden het vaakst gebruikt.
Biociden” (Grieks voor “wat het leven doodt”) zijn producten die bestemd zijn om schadelijke organismen te vernietigen, af te schrikken of onschadelijk te maken, te beletten dat ze ‘in actie komen’ of ze op enige andere manier te bestrijden. Tot de biociden behoren met name insecticiden en rodenticiden (voor het bestrijden van ratten, muizen, …) voor huishoudelijk of industrieel gebruik, beschermingsproducten (bijvoorbeeld producten om hout te behandelen), ontsmettingsmiddelen (bijvoorbeeld om chemische toiletten te ontsmetten).
Het verschil tussen bestrijdingsmiddelen en biociden is niet altijd even duidelijk. Soms bevatten ze dezelfde actieve stof en soms gebruiken ook landbouwers biociden, bijvoorbeeld om melkinstallaties te ontsmetten.
Die producten moeten met grote voorzichtigheid worden gebruikt. Bij verkeerd gebruik ervan (bijvoorbeeld: onjuiste dosis, niet naleven van de wachttijd vóór de oogst) kunnen de behandelde planten te veel schadelijke residuen bevatten. Het is daarom belangrijk om het etiket op de producten aandachtig te lezen en de vermelde gegevens in acht te nemen.
De wetgeving heeft aanzienlijke wijzigingen ondergaan, met name vanuit een streven naar het beschermen van de gezondheid van mensen en dieren, maar ook met het oog op milieubescherming.
Voordat een bestrijdingsmiddel op de markt mag worden gebracht moet het bijvoorbeeld officieel erkend zijn. Daarnaast werden ook maximale residugehalten (MRL) vastgelegd voor levensmiddelen en diervoeders.
PesticidenSinds 18 augustus 2012 zijn gewasbeschermingsmiddelen ingedeeld in producten voor professionele gebruikers (landbouwers, …) en producten voor niet-professionele gebruikers (particulieren). Producten voor professioneel gebruik mogen alleen door professionelen worden gebruikt. Hobbyisten kunnen nog slechts bepaalde producten kopen die voldoen aan welbepaalde normen op het vlak van veiligheid (bijvoorbeeld kindveilige doppen) en gebruiksgemak (bijvoorbeeld inhoud van de verpakking beperkt tot hoeveelheid die nodig is om 5 are te behandelen).
Voor de aanpassing van verpakkingen en etiketten is voorzien in een overgangsperiode van 2 jaar.


Tot slot enkele praktische tips :

  • Lees altijd het etiket voordat u de producten gebruikt.
  • Gebruik altijd de dosis waarvoor het product erkend is
  • Gebruik beschermingsmiddelen : waterdichte werkkledij, rubberhandschoenen, bril (of masker) rubberlaarzen.
  • Eet, drink en rook niet tijdens het uitvoeren van de behandeling en vermijd dat het product in contact komt met huid, ogen en mond.
  • Was zorgvuldig uw handen na de behandeling, ontsmet eventuele wonden, ook de allerkleinste
  • Was uw werkkledij.
  • Maak niet meer product klaar dan u nodig hebt, zodat de overschot het milieu niet vervuilt.


Bron : Nieuwsbrief FAVV Nr.50, pagina's 1-2.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet