Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Wat doet het FAVV voor de consumenten? > Controle in een grenscontrolepost (GCP) LinkedIn

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Controle in een grenscontrolepost (GCP)
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.02.2021
In de Europese Unie staat de voedselveiligheid hoog op de agenda. Om hetzelfde hoge veiligheids- en kwaliteitsniveau te garanderen bij producten die uit derde landen worden ingevoerd (dit zijn landen buiten de Europese Unie), worden die gecontroleerd in de zogenaamde “grenscontroleposten” (GCP).
In België zijn er zeven: drie in de havens (Antwerpen, Zeebrugge en Gent) en vier in de luchthavens (Zaventem, Oostende, Charleroi en Luik). Voor niet-dierlijke producten mag de materiële controle bij invoer ook uitgevoerd worden op andere plaatsen. Deze controles zijn ook noodzakelijk om de introductie en verspreiding van planten- en dierenziekten te voorkomen.Verplichte controles

Voor zendingen van onderstaande producten is een controle in een GCP verplicht vóór ze in de Europese Unie in de handel mogen worden gebracht:
  • Levende dieren
  • Dierlijke producten voor menselijke consumptie, zoals vleeswaren, visserijproducten, zuivelproducten, honing, …
  • Dierlijke producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn zoals petfood (voeding voor huisdieren), zaad en sperma, jachttrofeeën,…
  • Voedingsmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en andere producten, wanneer hiervoor op Europees niveau verscherpte controles of noodmaatregelen bestaan, waardoor bijvoorbeeld gezocht moet worden naar aflatoxines in dopvruchten, genetisch gemodificeerde organismen in producten op basis van rijst uit China of naar bepaalde stoffen in keukengerei uit China
  • Planten en plantaardige producten voor menselijke consumptie (groenten en fruit, verse kruiden) of niet (bloemen, stekken, hout, …)

Al deze producten moeten (tijdig) worden aangemeld door de invoerder. Grenscontroleposten moeten aangewezen zijn door de Europese Unie. Een aanwijzing wordt afgeleverd voor bepaalde producten. Zo zijn de GCP’s in de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge niet aangewezen voor de controle van levende dieren.
Hoe verloopt een controle?

Een controle in een GCP bestaat uit:
  • Een documentencontrole: zijn de goederen wel vergezeld van de vereiste documenten of certificaten? Mogen de landen en bedrijven vermeld op die certificaten producten uitvoeren naar Europa?
  • Een overeenstemmingscontrole: hierbij wordt nagekeken of de zending wel overeenstemt met hetgeen in de verschillende documenten staat (certificaten, paspoorten voor dieren, lotnummers van goederen, registratienummers van de producenten)
  • Een materiële controle: hier wordt het dier of het product zelf onderzocht via een staalname voor laboratoriumonderzoek, een ”organoleptische” controle, een diergeneeskundig onderzoek op levende dieren, een fytosanitair onderzoek op planten…


Na de controle

Wanneer de voorwaarden voor invoer gerespecteerd werden en er geen risico is voor de volksgezondheid of voor de gezondheid van dieren of planten, wordt een akkoord voor invoer gegeven. De aanwezige certificaten worden afgestempeld waardoor er toegang verleend wordt tot de Europese markt.

Als de controle ongunstig uitvalt, worden de zendingen geweigerd en teruggestuurd naar het land van oorsprong of vernietigd.

In sommige gevallen kan geopteerd worden voor een bewerking van de goederen waardoor ze wel aanvaardbaar worden, of voor een toelating voor ander gebruik, meestal buiten de voedselketen (vb. afgekeurd fruit wordt verwerkt in wasmiddelen).


Nog veel meer…

De controleurs en inspecteurs in de grenscontroleposten zijn ook bevoegd voor de doorvoer van goederen tussen verschillende derde landen, de “monitoring” (gecontroleerd transport tot op de plaats van bestemming), wat er gebeurt met geweigerde zendingen.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   | Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet