Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Productterugroepingen > Info over terugroepingen van producten met Ethyleenoxide LinkedIn

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Info over terugroepingen van producten met Ethyleenoxide
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.08.2021

Sinds september 2020 hebben verschillende bedrijven, in overleg met het FAVV, een consequent aantal producten teruggeroepen waarop een te hoog gehalte aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen, ethyleenoxide, werd aangetroffen.
De melding in verband met deze problematiek, die zich in verschillende Europese lidstaten voordoet, werd uitgestuurd door het FAVV naar aanleiding van analyses op loten sesamzaad die werden ingevoerd vanuit India waaruit bleek dat het maximumresidugehalte voor deze stof werd overschreden. Ondertussen zijn de analyses uitgebreid en werden naast sesamproducten ook andere producten, specerijen, teruggeroepen. De stof ethyleenoxide gebruiken als gewasbeschermingsmiddel is niet toegelaten in Europa.


Productterugroepingen

Sesamzaden worden in de meeste gevallen in eerder kleine hoeveelheden verwerkt in eindproducten en dit verklaart het grote aantal getroffen producten en levensmiddelen.

Daarnaast worden de analyses op ethyleenoxide ook uitgevoerd op andere producten zoals specerijen, granen en zaden waarop er mogelijk ook een te hoog residugehalte voor ethyleenoxide kan worden aangetroffen.

Wanneer er een te hoog gehalte van ethyleenoxide wordt aangetroffen worden deze levensmiddelen uit de markt genomen en ook teruggeroepen van bij de consument.

De producten die deel uitmaken van een productterugroeping worden voornamelijk gepubliceerd op onze website, sociale netwerken (Facebook en Twitter) en naar de abonnees van een een nieuwsbrief “recalls”. Over de terugroeping van producten wordt ook een bericht via de pers verspreid.


Maatregelen op Belgisch en Europees niveau


Zowel België als Europa en de andere Lidstaten ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat enkel producten die voldoen aan de Europese normen op de markt wordt gebracht.

Ten eerste werd het op Europees niveau verplicht dat sesamzaden die worden ingevoerd vanuit India vanaf 26 oktober 2020 verplicht vergezeld zijn van een officieel certificaat en analyserapport waarop wordt gegarandeerd dat de sesamzaden conform zijn aan de Europese normen. Bovenop deze verplichte certificering, moeten alle Europese Lidstaten de controlefrequentie in de grenscontroleposten opvoeren.

Ten tweede raden we aan dat bedrijven die vaak met producten werken die afkomstig zijn uit landen waar het gebruik van ethyleenoxide is toegestaan om analyses op deze stof uit te voeren. Bedrijven zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om veilige producten op de markt te brengen en hebben er dus alle baat bij om deze analyses uit te voeren.

Het FAVV heeft tenslotte ook de analyses op ethyleenoxide opgenomen in zijn controleprogramma van 2021. De analyses gebeuren niet alleen op sesamzaad en producten met sesamzaad maar ook op andere producten zoals specerijen.

Het FAVV volgt de situatie nauw op en zorgt ervoor dat consumenten zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht wanneer een product wordt teruggeroepen dat niet-conform blijkt te zijn. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst nog producten zullen worden teruggeroepen in het kader van deze problematiek.

Aan consumenten wordt aangeraden om regelmatig te controleren of ze een product in hun bezit hebben dat wordt teruggeroepen. De betrokken lotnummers en/of houdbaarheidsdata worden steeds vermeld bij elk bericht omtrent een terug te brengen product.

Voor algemene vragen kunnen consumenten ons ook bereiken via ons Meldpunt voor de consument.

Wenst u systematisch op de hoogte gehouden te worden van de productterugroepingen?
Schrijf u dan in voor onze Newsletter

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   | Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet