Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Productterugroepingen > Info over terugroepingen van producten met Ethyleenoxide

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Info over terugroepingen van producten met Ethyleenoxide
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.04.2021

Sinds september 2020 hebben verschillende bedrijven, in overleg met het FAVV, een consequent aantal producten teruggeroepen waarop een te hoog gehalte aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen, ethyleenoxyde, werd aangetroffen. De aanleiding van deze terugroepingen zijn analyses op loten sesamzaad die werden ingevoerd vanuit India waaruit bleek dat het maximumresidugehalte voor de stof werd overschreden.


Ondertussen zijn de analyses uitgebreid en werden naast sesamproducten ook andere producten, specerijen, teruggeroepen. De stof ethyleenoxide gebruiken als gewasbeschermingsmiddel is niet toegelaten in Europa.

Het FAVV heeft de voorraden sesamzaad die nog aanwezig waren in de betrokken bedrijven onmiddellijk geblokkeerd zodat ze niet verder konden worden verspreid. Het Agentschap heeft autoriteiten van andere lidstaten op de hoogte gebracht door een melding te doen via het RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Het Agentschap heeft ook een risico-evaluatie uitgevoerd om te onderzoeken of er een gevaar is voor de gezondheid van de consument.

De risico-evaluatie die werd uitgevoerd wijst op een potentieel chronisch risico. Dat wil zeggen dat wanneer een consument de niet-conforme producten op dagelijkse basis en in grote hoeveelheden consumeert, er op lange termijn een risico voor de gezondheid kan zijn.

Productterugroepingen

Sesamzaden worden in de meeste gevallen in eerder kleine hoeveelheden verwerkt in eindproducten en dit verklaart het grote aantal getroffen producten en levensmiddelen.
Daarnaast worden de analyses op ethyleenoxide ook uitgevoerd op andere producten, specerijen, waarop er mogelijk ook een te hoog residugehalte voor ethyleenoxide kan worden aangetroffen.

Wanneer er een te hoog gehalte van ethyleenoxide wordt aangetroffen worden deze levensmiddelen uit de markt genomen. Sommige producten worden ook teruggeroepen van bij de consument wanneer er een potentieel risico is voor de gezondheid.

De betrokken producten worden gepubliceerd op onze website, een specifieke nieuwsbrief en de sociale netwerken Facebook en Twitter.

Maatregelen op Belgisch en Europees niveau


Zowel Belgiƫ als Europa en de andere Lidstaten ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat enkel producten die voldoen aan de Europese normen op de markt wordt gebracht.

Ten eerste werd het op Europees niveau verplicht dat sesamzaden die worden ingevoerd vanuit India vanaf 26 oktober verplicht vergezeld zijn van een officieel certificaat en analyserapport waarop wordt gegarandeerd dat de sesamzaden conform zijn aan de Europese normen. Bovenop deze verplichte certificering, moeten alle Europese Lidstaten de controlefrequentie in de grenscontroleposten opvoeren.

Ten tweede raden we aan dat bedrijven die vaak met producten werken die afkomstig zijn uit landen waar het gebruik van ethyleenoxide is toegestaan om analyses op deze stof uit te voeren. Bedrijven zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om veilige producten op de markt te brengen en hebben er dus alle baat bij om deze analyses uit te voeren.

Het FAVV heeft tenslotte ook de analyses op ethyleenoxide opgenomen in zijn controleprogramma van 2021. De analyses gebeuren niet alleen op sesamzaad en producten met sesamzaad maar ook op andere producten zoals specerijen.

Het FAVV volgt de situatie nauw op en zorgt ervoor dat consumenten zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht wanneer een product wordt teruggeroepen dat niet-conform blijkt te zijn. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst nog producten zullen worden teruggeroepen in het kader van deze problematiek.

Aan consumenten wordt aangeraden om regelmatig te controleren of ze een product in hun bezit hebben dat wordt teruggeroepen. De betrokken lotnummers en houdbaarheidsdata worden steeds vermeld bij elk bericht omtrent een terug te brengen product.

FAQ's (PDF)
Wenst u systematisch op de hoogte gehouden te worden van de productterugroepingen?
Schrijf u dan in voor onze Newsletter > Consumenten > Recalls en waarschuwingen

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet