Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Onze voeding > Groenten & Fruit > Bepaalde rauwe groenten of delen van groenten moeten met mate worden geconsumeerd

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Bepaalde rauwe groenten of delen van groenten moeten met mate worden geconsumeerd Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.12.2019


Er bestaat geen lijst van eetbare planten voor de mens, hoewel de inname van bepaalde planten gevaarlijk is.

Het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, herneemt echter een lijst van “gevaarlijke planten die niet gebruikt mogen worden als levensmiddelen of in levensmiddelen”.

Levensmiddelen die planten of plantenbereidingen bevatten die niet in deze lijst worden vermeld, kunnen evenwel natuurlijke toxines bevatten en kunnen dus gevaarlijk zijn voor de mens indien ze niet onder adequate omstandigheden worden geconsumeerd (d.w.z. indien ze worden geconsumeerd zonder te worden gekookt). Hieronder worden enkele voorbeelden vermeld.

Pompoenen

Niet alle pompoenen zijn eetbaar en sommigen kunnen tot ernstige vergiftiging leiden!

Link naar Antigifcentrum: https://www.antigifcentrum.be/voeding/bittere-courgettes-en-pompoenen


Rabarberstelen, spinazie en bieten
Rabarberstelen, spinazie en bieten bevatten hoge gehalten van oxaalzuur/oxalaat. Bepaalde omgevingsomstandigheden zoals droogte zouden de opstapeling van oxalaat in de groenten in de hand werken. Door die groenten in water te koken kan het oxalaatgehalte worden verminderd.

Er wordt aanbevolen om die groenten met mate te consumeren, in het bijzonder voor personen die lijden aan hyperoxalurie en/of die gevoelig zijn voor nierstenen.

Rabarberbladeren
RabarberstelenDe consumptie van rabarberbladeren kan toxische effecten veroorzaken. De vastgestelde symptomen na inname zijn maagpijn, diarree, misselijkheid, braken, alsook nierletsel. Enkele gevallen van sterfte na de consumptie van rabarberbladeren werden gemeld. In het begin werd de toxiciteit van de rabarberbladeren hoofdzakelijk toegeschreven aan het vrij hoge gehalte aan oxaalzuur/oxalaat. Het is echter waarschijnlijk dat de antrachinonen ook een rol spelen in de toxiciteit. Het wordt dan ook afgeraden om rabarberbladeren te consumeren.

Rode bieten
In Frankrijk zijn collectieve voedseltoxi-infecties (CVTI’s) vastgesteld die gelinkt zijn aan de consumptie van rauwe bieten. Die voedseltoxi-infecties uiten zich in spijsverteringsproblemen, diarree of braken, snel na de consumptie. Geen enkele wetenschappelijke uitleg heeft tot nu toe de oorzaak ervan te kunnen verklaren.

Een comité van experts onderstreept het feit dat de rode biet een groente is die reeds generaties lang traditioneel gekookt wordt geconsumeerd. Dat gebruik zou gebaseerd kunnen zijn op een profane kennis van bepaalde risico’s die potentieel verband zouden kunnen houden met de consumptie van rauwe bieten. De bieten mogen evenwel koud worden geconsumeerd, maar ze moeten dan vooraf gekookt geweest zijn. Voorzichtigheidshalve geven de experts de consumenten en de beheerders van collectieve grootkeukens de aanbeveling om de consumptie of het opdienen van rauwe bieten te vermijden.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet