Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Publicatie van de inspectieresultaten > FAQ

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Publicatie van de inspectieresultaten : FAQ Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.10.2021Waarom worden de inspectieresultaten gepubliceerd door het FAVV?
Zijn alle operatoren betrokken?
Welke resultaten worden gepubliceerd?
Waar en hoe kunnen de resultaten geraadpleegd worden?
Hoe worden de resultaten gepubliceerd?
Waarom wordt er gewerkt met symbolen?
Vanaf wanneer treedt dit systeem in werking?
Waarom vind ik sommige operatoren niet terug?
Kan ik een lijst bekomen met de inspectieresultaten van bijvoorbeeld alle operatoren in mijn gemeente?
Wat is een smiley?
Welke checklisten worden gebruikt om het resultaat te bepalen?
Wat wordt er gecontroleerd tijdens een inspectie met de checklist “Infrastructuur, inrichting en hygiëne”?
Wanneer zal het resultaat van een operator aangepast worden?
Wanneer zal een tijdelijke resultaat van een operator veranderen in een definitief resultaat?
Waarom worden de inspectieresultaten gepubliceerd door het FAVV?

De stelling van het FAVV was lange tijd dat de inspectieresultaten vertrouwelijk waren omdat er persoonsgebonden gegevens in staan. Nadat de Raad van State daar duidelijk anders over geoordeeld had, heeft het FAVV er voor gekozen om samen met alle betrokkenen een systeem uit te werken dat duidelijk en gebruiksvriendelijk is voor de consument.Zijn alle operatoren betrokken?

Neen. Het gaat enkel om de operatoren uit de sector “Business to Consumer (B2C)", dit zijn operatoren die rechtstreeks levensmiddelen aan de eindverbruiker verkopen en waar u, als consument, dus rechtstreeks mee in contact komt.
Het gaat om de volgende activiteiten: horeca, frituren, grootkeukens, detailhandel, slagerijen, bakkers, viswinkels, rechtstreekse verkoop op de hoeve, schoolkeukens, kinderdagverblijven, ziekenhuiskeukens,…Welke resultaten worden gepubliceerd?

Alleen het resultaat van de laatste inspectie uitgevoerd met de checklist "infrastructuur, inrichting en hygiëne" of "Basisscope" voor de sector Ditributie wordt gepubliceerd (afhankelijk wanneer de laatste inspectie heeft plaatsgevonden). De resultaten van de inspecties met andere checklisten (vb. traceerbaarheid, autocontrole, …) en de resultaten van labo-analyses worden niet mee in rekening gebracht!

Meer info :
Checklisten
Waar en hoe kunnen de resultaten geraadpleegd worden?

DemoDe resultaten worden gepubliceerd in het publieke deel van Foodweb en kunnen hier door iedereen geraadpleegd worden. De toegang tot het publieke gedeelte van Foodweb is vrij. Er is geen login of paswoord vereist!

Voor een opzoeking heeft u minstens één van volgende gegevens nodig:

  • het operatornummer
  • de naam van de operator
  • het adres van de operator (straatnaam én gemeente of postcode)
  • het nummer van de smiley van de operator
  • het toelatingsnummer van de operator
  • het type inrichting


Hoe meer gegevens, of hoe specifieker de gegevens, u kan ingeven, hoe sneller u een operator zal kunnen terugvinden.

U vindt het resultaat van een operator op de pagina “signaletiek” van de operator, onder de balk “inspectieresultaat”.   Meer info

Hoe worden de resultaten gepubliceerd?

De resultaten worden gepubliceerd met behulp van symbolen, vergezeld van een korte beschrijving van de betekenis ervan.   Meer infoWaarom wordt er gewerkt met symbolen?

De inspecties van het FAVV worden uitgevoerd op basis van gestandaardiseerde checklists. Deze maken het mogelijk de controles op een geharmoniseerde en transparante manier te laten verlopen. Het zijn vooral technische documenten die ontwikkeld zijn om een inspectie efficiënt te kunnen afhandelen. Ze zijn dan ook moeilijk leesbaar voor leken. Het publiceren van de ingevulde inspectiechecklists is volgens het FAVV dan ook niet de beste manier om de consumenten te informeren.

Er werd voor een alternatieve wijze van publicatie gekozen, gebaseerd op een scoringssysteem dat op een eenvoudige manier een globaal beeld van het resultaat weergeeft, net zoals de sterren van de Michelin gids of het puntensysteem van “Gault&Millau”, met één globale score en een symbool per vestigingseenheid.  

Dit systeem werd uitgewerkt in nauw overleg met zowel de sectororganisaties, de consumenten als alle andere actoren van het Raadgevend Comité van het FAVV.Vanaf wanneer treedt dit systeem in werking?

Het startmoment vond plaats in juni 2015. Vanaf 1 juni konden de operatoren hun eigen resultaat reeds bekijken in het privégedeelte van Foodweb. Sinds eind juni zijn de resultaten in Foodweb ook zichtbaar zijn voor het publiek.Waarom vind ik sommige operatoren niet terug?

Er zijn meerdere mogelijkheden: ofwel is de operator niet gekend bij het FAVV, ofwel werd er onvoldoende gedetailleerd gezocht naar de operator.

Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het FAVV, en dus geregistreerd. Alle operatoren die gekend zijn bij het FAVV kunnen teruggevonden worden in Foodweb. De meest eenvoudige manier om te zoeken is door gebruik te maken van het nummer van de operator (VEN- of ON-nummer).   Meer info (PDF)

Indien u in Foodweb zoekt op de naam van een operator zal u deze niet altijd vinden. De reden hiervoor is dat de operatoren bij het FAVV soms gekend zijn onder een andere naam dan de commerciële naam van de zaak.

Bij een opzoeking op de straatnaam en gemeente of postcode van de operator zal u enkel vestigingseenheden terugvinden en geen ondernemingen.Kan ik een lijst bekomen met de inspectieresultaten van bijvoorbeeld alle operatoren in mijn gemeente?

Nee, dit is niet mogelijk.

In Foodweb kan u het inspectieresultaat raadplegen per operator. Het is niet mogelijk om een lijst te verkrijgen met het inspectieresultaat van alle operatoren in een bepaald gebied of met een bepaalde activiteit.Wat is een smiley?

De smiley is een zelfklever die aantoont dat het bedrijf een geloofwaardig systeem van hygiëne toepast. Een smiley wordt toegekend aan operatoren die voor al hun B2C-activiteiten over een gecertificeerd autocontrolesysteem beschikken. Operatoren met een smiley worden automatisch geclassificeerd als “uitstekend”.   Meer infoWelke checklisten worden gebruikt om het resultaat te bepalen?

Het inspectieresultaat wordt berekend op basis van het resultaat van de controles met checklisten van het type "Infrastructuur, inrichting en hygiëne" of "Basisscope” voor de sector Distributie, afhankelijk van wanneer de laatste inspectie heeft plaatsgevonden. Deze checklisten kunnen teruggevonden worden op de website van het FAVV.   Meer info

Indien het resultaat van de inspectie met de checklist basisscope gunstig (met opmerkingen) is, krijgt de operator de classificatie “zeer goed”. Er wordt dan niet gekeken naar eventuele maatregelen in de missie voor andere checklisten.Wat wordt er gecontroleerd tijdens een inspectie met de checklist “Basisscope” voor de sector Distributie?

De checklisten kunnen teruggevonden worden op de website van het FAVV.   Meer infoWanneer zal het resultaat van een operator aangepast worden?

Het inspectieresultaat zal zo snel mogelijk aangepast worden na elke wijziging die een invloed heeft op het resultaat. Het kan hierbij o.a. gaan om een wijziging van de activiteiten of de autocontrolestatus, het uitvoeren van een controle of hercontrole en het toekennen van maatregelen in geval van een ongunstige controle of hercontrole.

De berekeningsmotor zal elke nacht draaien voor alle operatoren waarbij minstens één van de factoren die een invloed hebben op zijn resultaat in de databanken van het FAVV gewijzigd werd.Wanneer zal een tijdelijke resultaat van een operator veranderen in een definitief resultaat?

Het tijdelijk resultaat “voldoende” of “te verbeteren” zal wijzigen in een definitief resultaat van zodra de geplande hercontroles bij de operator uitgevoerd zijn. Als definitief resultaat kan de operator in dit geval enkel “goed” of “te verbeteren” verkijgen.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet