Consultatie van inspectieresultaten

Gebruik FAVV website

Weet u dat u sinds juni 2015 via de website van het FAVV de inspectieresultaten van het FAVV kunt raadplegen?

Hebt u reeds de website van het FAVV bezocht die u toelaat om de inspectieresultaten van het FAVV te raadplegen?

44% van wie op de hoogte is van de beschikbaarheid, geeft aan de inspectieresultaten reeds op de FAVV website te hebben geconsulteerd

23% zegt te weten dat de inspectieresultaten van het FAVV geraadpleegd kunnen worden op de website

  • Deze publicatie is bekender bij Franstaligen (33%) dan bij Nederlandstaligen (18%)
  • 44% van wie van de publicatie op de hoogte is, of 10% van de consumenten in het totaal, zegt de inspectieresultaten op de FAVV website al eens te hebben geconsulteerd
  • 3 op de 5 consumenten die de inspectieresultaten op de FAVV site raadpleegden, geven aan de informatie die ze zochten ook (bijna) altijd te hebben gevonden

Sinds 2015 biedt de website van het FAVV de mogelijkheid om de inspectieresultaten te consulteren.

TOP