Bekendheid van het FAVV

Kent u het FAVV / Voedselagentschap?


37% van de Belgische consumenten zegt het FAVV goed tot zeer goed te kennen

  • Het aandeel mensen dat aangeeft het FAVV zeer goed te kennen, is significant toegenomen van 9% tot 12%
  • Ten opzichte van 2013 geven significant minder mensen aan het Voedselagentschap enkel van naam te kennen (46% i.v.m. 54% in 2013) en zegt een grotere groep (18% i.v.m. 12%) het FAVV helemaal niet te kennen

Het Voedselagentschap is aanzienlijk beter bekend bij Franstalige consumenten

  • 63% van de Franstalige respondenten heeft een goede tot zeer goede kennis van het Voedselagentschap, wat een stijging is met 13% t.o.v. 2013
  • 21% van de Nederlandstalige respondenten kent het FAVV goed tot zeer goed, een daling met 3% t.o.v. 2013
  • De bekendheid van het FAVV verschilt niet significant naargelang leeftijd, geslacht of opleidingsniveau
Nederlandstalige consumenten

Franstalige consumenten