Onderzoeksopzet

Doelstelling

Perceptie-enquête FAVV bij Belgische bevolking

3de meting (driejaarlijks : 2010 – 2013 – 2016)

Online panel enquête

op basis van het iVOX online research panel, bij steekproef van de Belgische bevolking 18+, representatief op basis van gewest, leeftijd, geslacht en opleiding

Vragenlijst

Attitudes inzake aspecten van veilige voeding

 • Bezorgdheden, betekenis en belang van veilige voeding
 • Hygiëne en reinheid in handelszaken
 • Vermeldingen op de etiketten van voedingsmiddelen

Kennis van de activiteiten van het FAVV

 • Kennis van het Voedselagentschap
 • Informatie(kanalen) over voedselveiligheid
 • Kennis Meldpunt, affiches en FAVV-smiley

Waardering van de werking van het FAVV

 • Waardering van het werk van het Voedselagentschap
 • Nut van de activiteiten van het Voedselagentschap
 • Evaluatie van de uitvoering van taken door het FAVV

Socio-demografische profielkenmerken

Methodiek

Online panel enquête

 • Rekrutering via iVOX online research panel
 • Veldwerk : 15 maart – 4 april 2016
 • Steekproefgrootte N = 1000
 • Proportioneel gestratificeerde toevalssteekproef
 • Representatief voor de meerderjarige Belgische bevolking op basis van gewest, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau
 • Controle en weging van het steekproefkader (interlaced) op basis van populatiegegevens Statbel en CIM
 • Maximale foutenmarge +/- 3,1% (bij 95% betrouwbaarheid)

Steekproef