Conclusies

Conclusies

  • Consumenten zijn overtuigd van het belang van veilige voeding en van het nut van de activiteiten en van de rol van het FAVV om de voedselveiligheid te bewaken
  • De bekendheid van het FAVV is niet significant gestegen: 37% zegt het FAVV (zeer) goed te kennen, maar het taalverschil is zeer groot (63% FR versus 21% NL)
  • De werking van het Voedselagentschap wordt in 2016 even gunstig gewaardeerd als in 2013, of zelfs beter o.a. op het vlak van het beheer van incidenten
  • Net als in 2013 wil 1/3 meer controles in de Belgische voedselketen en blijven Franstalige consumenten kritischer over het Voedselagentschap
  • Wat het beheer van incidenten van het FAVV betreft, haar informatieopdracht en de strengheid van de controles, is er duidelijke vooruitgang t.o.v. 2013
  • De bekendheid van de FAVV affiches en smiley zijn toegenomen, maar het gebruik van de FAVV website is gedaald (wel meer gebruik van de Facebookpagina)