Belang van veilige voeding

Hoe belangrijk zijn volgende aspecten voor u ?

TOP

Consument vindt veilige voeding zeer belangrijk

  • Dat geldt vooral voor de versheid van voedingsmiddelen en voor de hygiëne en reinheid van handelszaken (70% vindt dit laatste zeer belangrijk)
  • 93% wijst op het belang van voedingsmiddelen zonder gevaar voor de gezondheid, wat wel een significante daling is t.o.v. 2013 (98%)
  • 9 op de 10 consumenten hechten ook belang aan het niet verspillen van voedingsmiddelen
  • Iets minder essentieel voor de consument en significant afnemend in belang is de voedingswaarde (68%), maar vrouwen en oudere leeftijdsgroepen (50+) hechten hier veel meer belang aan dan mannen en jongere mensen
  • Bijna 70% vindt een rechtstreekse band tussen producent en consument belangrijk (75% van Franstaligen tegenover 64% van Nederlandstaligen)
  • Hoe hoger de leeftijd, hoe belangrijker veilige voeding wordt in al haar aspecten
Belangrijk
+ Zeer belangrijk
2016
2010 2013 2016 N % geen
mening
De versheid van het voedingsmiddel 99% 99% 99% 993 1%
De hygiëne, de reinheid van de winkel en het restaurant 99% 98% 98% 994 1%
Een voedingsmiddel zonder gevaar voor de gezondheid 97% 98% 93% 985 1%
Geen voedselverspilling - - 89% 987 1%
De voedingswaarde (ingrediënten, calorieën,… ) 77% 74% 68% 991 1%
Directe levering van de producent aan de consument - - 68% 968 3%
Afwezigheid van allergenen - - 47% 943 6%
N=1321 (2010) / N=1226 (2013) / N=1000 (2016)
significant verschillend (betrouwbaarheid 95%)