Globale evaluatie

Hoe waardeert u (als consument) globaal het werk van het Voedselagentschap?


De consument geeft globaal een gunstige waardering aan het werk van het Voedselagentschap met een gemiddelde score van 7,59 op een schaal van 1 tot 10

  • 7,6 is eveneens de waardering die het FAVV krijgt van diegenen die het agentschap goed tot zeer goed kennen (en dus niet enkel van naam)
  • Iets meer dan een kwart van de consumenten kunnen als ambassadeurs of promotors bestempeld worden
  • 17% stelt zich kritisch op m.b.t. de werking van het FAVV

De tevredenheid over de werking van het FAVV is vrij gelijklopend met de evaluaties in 2010 en 2013

  • Het Voedselagentschap krijgt voor haar werking ook een hogere score bij vrouwen (7,7 vs. 7,4 bij mannen)
  • De werking van het Voedselagentschap scoort beter aan Vlaamse kant (7,8 vs. 7,3 bij Franstalige consumenten)
2010 2013 2016
HIGH score (9 – 10 / 10) 25% 26% 26%
MEDIUM score (7 – 8 / 10) 55% 57% 57%
LOW score (1 – 6 / 10) 20% 17% 17%
Gemiddelde 7,57 7,64 7,59
2013 NL 2013 FR 2016 NL 2016 FR
1 0% 1% 1% 2%
2 0% 1% 1% 2%
3 1% 1% 1% 2%
4 0% 2% 1% 4%
5 3% 5% 4% 4%
6 8% 12% 6% 12%
7 22% 24% 23% 22%
8 37% 32% 37% 33%
9 21% 13% 20% 14%
10 9% 8% 9% 7%
HIGH score (9 – 10 / 10) 29% 21% 29% 21%
MEDIUM score (7 – 8 / 10) 58% 56% 60% 54%
LOW score (1 – 6 / 10) 13% 23% 11% 25%
Gemiddelde 7,83 7,37 7,77 7,25
Filter: indien FAVV gekend en mening over werking
N=1037 (2010) / N=988 (2013) / N=745 (2016)
significant verschillend (betrouwbaarheid 95%)