Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Dagelijks leven > Andere > Het FAVV neemt ook deel aan de strijd tegen voedselverspilling

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Het FAVV neemt ook deel aan de strijd tegen voedselverspilling Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.06.2018


Hoewel de strijd tegen voedselverspilling strikt genomen niet tot de kerntaken van het FAVV behoort, zet het Agentschap zich hier graag voor in. De enige voorwaarde is natuurlijk dat de voedselveiligheid gegarandeerd blijft!Enkele cijfers

Er is voedselverlies en voedselverspilling in alle fases van de voedselketen (van productie tot consumptie), maar wist je dat het meeste voedsel (53%) verspild wordt binnen het huishouden? De cijfers zijn verbijsterend: 20% van de voeding geproduceerd in de EU gaat verloren of wordt verspild. Dit is goed voor 173 kg voedsel per jaar per Europeaan (zelfs 345 kg per Belg!) Deze situatie is onaanvaardbaar, aangezien ongeveer 10% van de Europese bevolking 1 dag op 2 over te weinig voedsel beschikt... Voedselverspilling heeft ook een niet te verwaarlozen impact op het milieu: de productie en de verwerking van voedselafval genereert immers ongeveer 170 miljoen ton CO2.
Meer info op http://www.europarl.europa.eu


Concrete acties van het FAVV

Tijdens het productie- en distributieproces van levensmiddelen is het onvermijdelijk dat er overschotten ontstaan of onverkochte levensmiddelen overblijven. Ze worden dikwijls vernietigd of weggegooid, terwijl ze soms nog perfect eetbaar zijn. Om deze verspilling tegen te gaan, heeft het FAVV een aantal maatregelen getroffen. Het heeft bijvoorbeeld zijn regels versoepeld om schenkingen van levensmiddelen aan liefdadigheidsverenigingen en om de verdeling van levensmiddelen door deze verenigingen aan de meest behoeftigen te vergemakkelijken. Zo kunnen supermarkten bijvoorbeeld hun onverkochte voedingswaren schenken aan liefdadigheidsverenigingen. Het FAVV heeft ook zijn regels versoepeld om schenkingen van diervoeder aan asielen te vergemakkelijken.
Zie: www.favv.be/professionelen/levensmiddelen/voedselverspilling/

Een ander initiatief van het FAVV dat een meer rechtstreekse invloed heeft op de consumenten is de steun aan horeca-uitbaters die hun klanten de kans geven om het voedsel dat niet ter plekke werd geconsumeerd mee naar huis te nemen. Het Agentschap heeft namelijk helemaal geen bezwaar tegen het gebruik van “rest-o-packs”, op voorwaarde dat de verpakking geschikt is voor levensmiddelen en de “restorestjes” in goede omstandigheden worden geconsumeerd.
Zie: www.favv.be/professionelen/levensmiddelen/voedselverspilling/restorestjes/

Last but not least, wil het Agentschap nadrukkelijk de aandacht vestigen op het verschil tussen de 2 soorten houdbaarheidsdata: de datum van minimale houdbaarheid (“ten minste houdbaar tot” of THT) en de uiterste consumptiedatum (“te gebruiken tot” of TGT). Een recente enquête heeft immers aangetoond dat veel consumenten dit fundamentele verschil niet kennen. Lees aandachtig de omkaderde tekst hieronder.


Ieder van ons kan bijdragen

Met een beetje goede wil kunnen we in ons dagelijks leven allemaal ons steentje bijdragen tot deze strijd. Enkele concrete manieren waarop je dit kan doen: plan je menu’s op voorhand zodat je je boodschappen goed kunt voorbereiden, consumeer je voorraad in functie van de houdbaarheidsdata, bewaar levensmiddelen op de correcte wijze door de instructies op de verpakking te volgen, gebruik restjes of vries ze in, ...
Laten we van de strijd tegen voedselverspilling een dagdagelijkse prioriteit maken. Dit niet alleen in ons eigen belang, maar ook voor de toekomstige generaties.


Bron : Naar een artikel in de Nieuwsbrief FAVV nr.71, pagina 3.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet