Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Dagelijks leven > Andere > Voedingssupplementen onder de loep genomen door een FAVV-controleur

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Voedingssupplementen onder de loep genomen door een FAVV-controleur Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.10.2021


Op enkele jaren tijd is de consumptie van voedingssupplementen aanzienlijk toegenomen in België. Aangezien voedingssupplementen vrij verkrijgbaar zijn in voedingswinkels, fitnesscentra of zelfs via het internet, kan iedereen ze aankopen. We leggen uit hoe deze producten worden gecontroleerd in België en aan de grens!

Voedingssupplementen zijn levensmiddelen die één of meer nutriënten, planten of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect bevatten. Ze zijn bedoeld als aanvulling op de normale voeding. We spreken enkel van een voedingssupplement indien het gaat om voorgedoseerde producten: capsules, drinkbare ampullen, tabletten, druppels, enz.


"De notificatie, een eerste stap”


Vooraleer voedingssupplementen in de handel mogen worden gebracht in België, moet de verantwoordelijke operator een notificatiedossier indienen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dit is ook mogelijk via de toepassing Foodsup. De notificatiedienst bij de FOD gaat na welke ingrediënten aanwezig zijn in het product en verifiëren ook het etiketontwerp maar dit documentaire onderzoek garandeert niet dat alle non-conformiteiten worden opgemerkt. Een notificatieaanvraag voor een voedingssupplement kan in deze fase worden geweigerd, bijvoorbeeld wanneer het gehalte aan bepaalde vitamines de maximale toegelaten gehaltes in de wetgeving overschrijdt. Indien de experten bij deze administratieve evaluatie niets abnormaals vaststellen, wordt een notificatienummer toegekend. Dit betekent echter niet dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde wetgeving en aldus volledig conform  is. In België mag geen enkel voedingssupplement in de handel worden gebracht zonder notificatienummer. Zelfs als een notificatienummer werd toegekend, kunnen er in de ontvangstbevestiging die de verantwoordelijke operator toegestuurd krijgt opmerkingen genoteerd staan die bovendien ook moeten worden in orde gebracht vooraleer het product op de markt gebracht kan worden.
Goed om te weten! Als consument heeft u via de webpagina “Foodsup” van de website van de FOD Volksgezondheidthema “voeding”, deel “specifieke voedingsmiddelen” toegang tot de lijst van voedingssupplementen die in België een notificatienummer hebben gekregen. Of zie link.Controles op het terrein: van inspecties tot analyses

In België zijn er een honderdtal fabrikanten van voedingssupplementen. Onze controleurs gaan om de twee jaar langs bij deze fabrikanten om een volledige inspectie uit te voeren. Tijdens deze inspecties wordt de algemene hygiëne in alle productiefases gecontroleerd. De controleurs verifiëren ook de conformiteit van de infrastructuur, de uitrusting en de productetikettering. Ze vergewissen zich daarenboven van de volledigheid van de tracering van de grondstoffen en gaan na of de bedrijven in staat zijn om een autocontrolesysteem toe te passen. Autocontrole is een sleutelbegrip in de voedselveiligheid en houdt in dat ieder bedrijf zijn eigen activiteiten moet beheren en eventuele risico’s die het gevolg zijn van deze activiteiten moet kunnen beheersen. Naast de inspecties bij producenten, voeren onze controleurs ook inspecties uit bij alle handelaars in voedingssupplementen. Hierbij worden dezelfde elementen aandachtig gecontroleerd.
Laboratoriumanalyses stellen ons ook in staat om de conformiteit van de voedingssupplementen en dus ook hun veiligheid na te gaan. Jaarlijks worden bijna 1.000 analyses uitgevoerd, met name voor het vaststellen van de aanwezigheid of het gehalte aan bijvoorbeeld zware metalen (arseen, lood, kwik, enz.), PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), geneeskundige stoffen, levensmiddelenadditieven en mineralen en vitaminen.
“E-control”, een nieuwe noodzaak

Wij stellen vast dat voedingssupplementen steeds vaker via het internet worden aangekocht. Hierdoor kunnen de garanties voor de volksgezondheid minder gemakkelijk worden gecontroleerd.
Zo kan een consument die gewicht wil verliezen zelf een voedingssupplement aankopen via het internet. Maar kan hij wel vertrouwen op de informatie die hij terugvindt op het internet om zijn aankoop te doen? Wie heeft het product vervaardigd? Is dit werkelijk het bedrijf dat vermeld wordt op de website? Zijn de vermelde ingrediënten effectief aanwezig in het voedingssupplement? Kunnen de aanwezige ingrediënten geen schade berokkenen aan de consument? Bevat het voedingssupplement geen plantenmateriaal of schadelijke verboden stoffen?
De veiligheid van voedingssupplementen die een particulier online bestelt, kan moeilijk worden gecontroleerd. We willen de consumenten waarschuwen: niet alles dat ze via het internet kunnen kopen is 100% veilig.
Gezien de omvang van de online bestellingen, voeren wij met behulp van de douane en postsorteercentra, zoals Bpost, controles uit aan de grenzen. Zo controleren wij ieder jaar duizenden internationale zendingen die in België toekomen. Zodra er twijfel is, voeren we een meer doorgedreven analyse uit (versturen naar een laboratorium bijvoorbeeld). Indien uit de analyse blijkt dat het product veilig is voor de consument, laten we het pakket zijn weg verderzetten en voegen we er een verklarende brief aan toe voor de eindbestemmeling. Ieder jaar onderscheppen we echter honderden verboden voedingssupplementen die niet-toegelaten en/of schadelijke ingrediënten bevatten. Bovendien bevatten bepaalde supplementen soms extracten van met uitsterven bedreigde plantensoorten die beschermd zijn onder de internationale CITES-conventie. In bepaalde gevallen zijn geneeskrachtige stoffen aanwezig in het product dat bijgevolg in zijn geheel als een geneesmiddel moet worden beschouwd. Het is niet uitzonderlijk dat de gezondheid van de consumenten in het gedrang komt door het nemen van een voedingssupplement dat werd besteld via het internet.

Naast de controle bij koeriersdiensten van postpakketten, werd er sinds 2018 ook een e-commerce cel gecreëerd binnen het Agentschap. Deze specifieke cel voert controles uit op verkoopsites, digitale platformen en bestelt online ook gerichte aankopen voor verdere analyses. Voor een veilige voedselketen!
Verplichte vermeldingen op het etiket

Indien u een voedingssupplement koopt, dient u na te gaan of volgende verplichte vermeldingen aanwezig zijn op het etiket:

  • de benaming “voedingssupplement”;
  • de aanbevolen dagelijks te gebruiken portie;
  • een waarschuwing voor de overschrijding van de aanbevolen dagelijks in te nemen portie;
  • een waarschuwing dat de producten buiten bereik van jonge kinderen bewaard moeten worden;
  • een vermelding dat voedingssupplementen niet gebruikt mogen worden als vervanging voor een gevarieerde voeding;
  • het gehalte van de aanwezige nutriënten, plantenstoffen of andere stoffen per in de etikettering aanbevolen dagelijks te gebruiken portie;
  • de naam van de plant of planten in de taal van de streek, indien deze bestaat, maar ook de wetenschappelijke naam (voor voedingssupplementen die planten bevatten).


Bovendien is het verboden om:


  • aan het product eigenschappen toe te schrijven ter voorkoming, behandeling of genezing van ziekten; alsook te zinspelen op dergelijke eigenschappen (de etikettering mag geen therapeutische en/of profylactische beweringen bevatten);
  • te beweren of te suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden.

De voedings- en gezondheidsclaims betreffende levensmiddelen moeten voldoen aan de regels beschreven in de Europese Verordening 1924/2006.


Conclusie

Indien u voedingssupplementen consumeert, wees dan voorzichtig, vooral indien u deze supplementen online koopt. Indien u enige twijfel heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Wij helpen u ook graag verder.


Bron : Naar een artikel in de Nieuwsbrief FAVV nr.69, pagina's 7 & 8.
 


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet