Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Dagelijks leven > Andere > Gemeenschappelijke koelkast

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Gemeenschappelijke koelkast Afdrukbare versie   |  


Onlangs zag een nieuwe vorm van sociale hulpverlening het licht: de gemeenschappelijke koelkast, een open koelkast een deelfrigo zeg maar. Het principe is eenvoudig: een persoon, een vereniging of een groep burgers stellen een koelkast ter beschikking op een plaats die toegankelijk is voor het publiek. Iedereen kan hier levensmiddelen in plaatsen en eender wie kan er iets uitnemen.

Het beschermen van voedselketen en de volksgezondheid is de prioriteit van het FAVV. Het is de bedoeling de consument te garanderen dat hij de producten die op zijn bord terechtkomen kan consumeren zonder enig gevaar voor zijn gezondheid. Naast deze controle-opdracht is het Agentschap zeer actief in het sensibiliseren en opleiden van de bedrijven. Tegelijkertijd wenst het ook bepaalde burgerinitiatieven met een gemeenschappelijk belang te helpen en te ondersteunen. Wanneer de gemeenschappelijke koelkast een burgerinitiatief is, dan voert het Voedselagentschap geen controles uit, maar geeft het wel raad en sensibiliseert het over de mogelijke risico’s.Principe van de gemeenschappelijke koelkast

Een sandwich, een pak melk of een huisbereide soep, er wordt heel wat aangeboden in die “openbare” koelkast, een koelkast die ter beschikking wordt gesteld op een plaats die toegankelijk is voor het publiek. Mensen schenken deze voeding met de beste bedoelingen in de hoop dat hun gift kwetsbaren kan helpen.


Privé initiatief? Het FAVV geeft advies

Mensen die levensmiddelen in een deelfrigo plaatsen worden geacht om verantwoordelijk en voorzichtig te zijn. Wanneer de gemeenschappelijke frigo een privé initiatief is stelt het Voedselagentschap zich heel soepel op; het initiatief moet zich niet bij het Agentschap registreren, noch moet het beschikken over een specifieke toelating.

De deelfrigo zal als dusdanig niet gecontroleerd worden door het Agentschap tenzij ingeval van een melding of een klacht. Als een burgerinitiatief voldoende garanties biedt voor de voedselveiligheid, dan ondersteunt het FAVV het graag. Het Voedselagentschap speelt dan een sensibiliserende rol om bij te dragen aan een gemeenschappelijk doel: minder voedselverspilling door het wegwerken van voedseloverschotten en elkaar op een veilige manier proberen te helpen.


Klachten? Dan voert het FAVV een controle uit

Na een melding of een klacht volgt er wel een controle waarbij de temperatuur van de frigo wordt gemeten, de etiketten van de levensmiddelen die zich in de frigo bevinden worden nagekeken en er wordt nagegaan of de vervaldata van de producten niet werd overschreden.


Enkele tips: voor het veilig geven en ontvangen van voedsel

Als initiatiefnemer van een gemeenschappelijke frigo wil je uiteraard meldingen of klachten vermijden. Enkele tips kunnen nuttig zijn om je gemeenschappelijke frigo goed te beheren:

 • Je wil een zelfgemaakte maaltijd aanbieden?
  Creëer zelf een etiket of ‘naamkaartje’ van je product te creëren. Wat je vooral moet vermelden is de dag waarop de bereiding werd gemaakt en of het allergenen bevat. Het FAVV vertrekt vanuit het principe dat iedereen recht heeft op volledige informatie met betrekking tot de levensmiddelen die hij consumeert. Het ontbreken van bepaalde vermeldingen bijvoorbeeld over de aanwezigheden van allergenen kan een reëel gevaar betekenen voor gevoelige personen. Je kan ook de gebruikte ingrediënten oplijsten en aangeven dat de gebruiker uw bereiding koel moet bewaren of dat je gerecht mag worden ingevroren.
 • Je wil een ontdooid product aanbieden?
  Ontdooi je levensmiddelen in de koelkast. Vermeld op het product dat het is ontdooid en dat het niet opnieuw kan worden ingevroren.
 • Je wil voedingsmiddelen aanbieden die je in de supermarkt hebt gekocht?
  Vergeet niet om de vervaldata regelmatig te controleren en haal het product uit de frigo van zodra het product vervallen is, het kan dan niet langer ter beschikking worden gesteld in je gemeenschappelijke koelkast (TGT = Te Gebruiken Tot).
 • Je wil vers fruit en groenten aanbieden?
  Op vers fruit en groenten staat geen houdbaarheidsdatum geprint. Bewaar het fruit en groenten onderaan de koelkast, in de groentenbak. De staat van de groenten moeten geval per geval beoordeeld worden maar vaak kunt u de minder verse gedeelten van bepaalde groenten wegsnijden (voorzie wel een ruime marge!) en de goede stukken zonder gevaar voor de gezondheid consumeren.

Vergeet niet dat het gebruik van een koelkast erop wijst dat de betreffende levensmiddelen relatief gevoelig zijn en een korte houdbaarheid hebben.Caritatieve organisaties versus gemeenschappelijke koelkast

Indien je als uitbater van de koelkast verschillende levensmiddelen verzamelt en ophaalt bij operatoren (buurtwinkels, supermarktketens,…) dan kunnen we niet meer spreken van een gemeenschappelijke koelkast waarvoor er geen registratie moet aangevraagd worden bij het FAVV. Het initiatief valt dan onder liefdadigheidsvereniging wat wel bij het FAVV moet gekend zijn.


Caritatieve organisaties: versoepelde richtlijnen

Indien een gemeenschappelijke frigo deel uitmaakt van een organisatie zoals bijvoorbeeld een OCMW, de Voedselbank of een andere verenigingen met een sociaal oogmerk en er wordt een verzameling en/of distributie van voedsel georganiseerd voor mensen die er nood aan hebben. Wanneer dit het geval is moet de organisatie beschikken over een toelating van het FAVV en worden deze gecontroleerd net zoals een frituur, een restaurant of andere operatoren die actief zijn in de voedselketen.

Als er een verzameling van voedsel is door de beheerder van de koelkast (of via een vereniging) dit wordt verdeeld naar mensen er nood aan hebben dan spreken we niet over een gemeenschappelijke koelkast maar over een liefdadigheidsinstelling (die bekend moet zijn bij het FAVV).

Om te vermijden dat de bevoorrading van voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen zou afnemen door administratieve verplichtingen, stelt het FAVV zich erg flexibel op. Zo zijn er aangepaste richtlijnen opgesteld, speciaal voor de caritatieve organisaties, zodat zij op een veilige manier voedingsmiddelen kunnen verdelen met zo weinig mogelijk voedselverspilling. Het FAVV steunt op deze manier initiatieven die kaderen binnen sociale en duurzame voedselveiligheidsbeleid met het oog op een maximale bescherming van de consument.


Meer info


Meer informatie over de bewaring van voedingsmiddelen is te vinden in de omzendbrief voor voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen op http://www.favv.be/professionelen/levensmiddelen/omzendbrieven/.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet