Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Dagelijks leven > Andere > Let op wanneer je (in het bos) gaat wandelen...

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Let op wanneer je (in het bos) gaat wandelen... Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.04.2017


SangliersWij gaan allemaal graag wandelen in de natuur, met het gezin, alleen of met onze trouwe viervoeter, de hond. Niets is beter voor de gezondheid en om in vorm te blijven. In bepaalde omstandigheden is echter voorzichtigheid geboden, vooral voor onze harige vrienden...


Een ziekte waarvoor onze gezelschapsdieren gevoelig zijn

De ziekte van d’Aujeszky (naar de naam van de Hongaarse wetenschapper die de ziekte ontdekte) is een besmettelijke en ernstige ziekte, die veroorzaakt wordt door een virus en die bij ons voornamelijk aanwezig is bij wilde everzwijnen. Dit virus heeft als kenmerk dat het verschillende jaren, zelfs een heel leven lang, sluimerend aanwezig blijft in een levend dier. Met andere woorden, een dier kan drager zijn van het virus dat de ziekte veroorzaakt, zonder dat het ziekteverschijnselen ontwikkelt. Varkens en everzwijnen zijn natuurlijke gastheren van dit virus.

Vleeseters (honden, katten,...) kunnen deze ziekte ook oplopen. Voor hen is dat altijd fataal. Wij wijzen erop dat de ziekte van Aujeszky niet overdraagbaar is op de mens.

In België is de ziekte van Aujeszky sinds 2002 uitgeroeid in de varkensstapel. Hierdoor heeft België sinds 2012 het internationaal statuut “officieel vrij van de ziekte van Aujeszky”. Daarentegen bestaat de ziekte nog steeds bij onze wilde dieren: er wordt geschat dat 1 op 5 everzwijnen drager is.

Momenteel bestaat er vooral een risico op overdracht bij jachthonden. In december 2016 is in de regio van Gerpinnes een jonge Alpine Dachsbracke gestorven als gevolg van een infectie door het virus dat voor de ziekte verantwoordelijk is. De hond had een gewond everzwijn gebeten tijdens een drijfjacht. De symptomen (koorts, aantasting van het zenuwstelsel,...) zijn enkele dagen na het contact verschenen. De hond werd uiteindelijk geëuthanaseerd en de aanwezigheid van het virus werd na analyse bevestigd. Het was niet de eerste keer dat een dergelijk incident zich voordeed in België en de situatie is over het algemeen gekend in het jachtmilieu.

Rechtstreeks contact tussen een hond en een levend everzwijn is niet het enige risico. De ingewanden van everzwijnen, die vaak na een jachtdag ter plaatse achtergelaten worden, vormen in feite de belangrijkste risicofactor voor overdracht van de ziekte van Aujeszky.

 

In België treft de ziekte van Aujeszky vooral (jacht)honden. De ziekte is zeer besmettelijk en ernstig bij carnivoren en varkensachtigen, maar ze is niet overdraagbaar op de mens.Andere ziekten

Ook andere infecties kunnen overgedragen worden via de organen van wilde dieren op gedomesticeerde dieren (honden, runderen, varkens): varkensbrucellose (bij everzwijnen), rundertuberculose (bij everzwijnen en hertachtigen) en echinococcose (bij vossen). Deze drie ziekten, in het bijzonder echinococcose, zijn overdraagbaar op de mens.Wat doet het FAVV in dit soort situaties?

Het Voedselagentschap schenkt bijzondere aandacht aan deze ziekten. Enerzijds om te vermijden dat de ziekte overgedragen wordt van wilde dieren op gedomesticeerde vleesetende dieren en anderzijds om te vermijden dat de ziekte wordt overgedragen op kuddes van courante nutsdieren (rundvee, varkens,...).

In dit perspectief heeft het FAVV een werkgroep opgesteld, “WildLife” genaamd, met experten van verschillende administraties (FAVV, FOD Volksgezondheid, regionale overheidsdiensten,...) en van wetenschappelijke instituten (CODA-CERVA, ARSIA/DGZ, ULg, UGent, WIV). Het is de bedoeling dit soort ziekten globaal aan te pakken, hierop toezicht te houden en te bestrijden.

Hoewel er risico op besmetting bestaat, wordt die gelukkig zeer weinig vastgesteld. Het is echter beter verwittigd te zijn en als u tijdens uw wandeling, dode dieren aantreft, laat uw hond er niet aan snuffelen en kies ervoor een omweg te maken!


Bron : Naar een artikel in de Nieuwsbrief FAVV nr.68, pagina's 4 & 5.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet