Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Dagelijks leven > Andere > Voedingsmiddelen of voedingssupplementen op basis van cannabis of hennep: is dit wel toegestaan in België?

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Voedingsmiddelen of voedingssupplementen op basis van cannabis: is dit wel toegestaan in België? Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.01.2023

Stand van zaken

FAQ over het gebruik van cannabis sativa L. en cannabinoiden (zoals cannabidiol) als of in voedingsmiddelen (FOD Volksgezondheid en FAVV)
Stand van zaken


We merken dat er steeds meer (online) winkels opduiken in België die voedingsmiddelen of voedingssupplementen verkopen op basis van de plant Cannabis sativa L., maar is dit wel toegelaten in België?

Het FAVV is hierover duidelijk: deze producten zijn niet toegestaan in België. Niettegenstaande onze controles, stellen we immers vast dat levensmiddelen die cannabis bevatten toch op de markt worden gebracht. Zo werd er bijvoorbeeld op 21/08/2018 een recall van een product georganiseerd (product werd van de markt gehaald en teruggeroepen van bij de consument) voor een voedingssupplement wegens de aanwezigheid van de stof “Δ9-THC”, die een potentieel gevaarlijke verdovende stof is voor de mens en die aanwezig is in cannabis.

Voedingsmiddelen of voedingssupplementen op basis van Cannabis sativa L. zijn in België verboden
Voor bepaalde soorten levensmiddelen kan wel een derogatie worden aangevraagd, met name op basis van de analyseresultaten van elk betrokken lot die aantoont dat er geen toxische stoffen meer aanwezig zijn in de producten van dat lot. Een dergelijke derogatie dient dus aangevraagd te worden per lot van een grondstof of per lot van een eindproduct. Indien een derogatie werd bekomen voor een grondstof die gebruikt wordt in de fabricage van een eindproduct, volstaat een derogatie voor de grondstof. Het lotnummer van de grondstof waarvoor een derogatie werd bekomen, dient in dat geval in de etikettering van het eindproduct te worden opgenomen, samen met de vermelding THC-vrij. De derogatieattesten van de grondstoffen waarmee deze eindproducten bereid worden, dienen in het autocontrolesysteem van de fabrikant/groothandel opgenomen te zijn. Enkel de loten van grondstoffen en van (de hieruit bereide) eindproducten die beschikken over een afwijking verkregen van de FOD Volksgezondheid mogen legaal op de markt worden gebracht en kunnen als veilig worden beschouwd.

Aanvragen voor derogaties van dergelijke producten moeten ingediend worden bij de FOD Volksgezondheid. Zaakvoerders of consumenten die willen weten of aan een product een derogatie werd toegekend, kunnen dit navragen bij hun leverancier. Deze laatste moet beschikken over het vrijstellingsdocument met vermelding van de toegestane lotnummers.

In geval van bloemen en bladeren van de plant die als kruidenthee kunnen gebruikt worden, wordt er geen derogatie toegekend. Dit met het oog op het risico van misbruik, maar ook risico’s in verband met de aanwezigheid van THC zelf in zeer kleine hoeveelheden, en de aanwezigheid van andere cannabinoïden, zoals CBD.

Op Europees niveau worden extracten verrijkt met cannabidiol of CBD gezien als nieuwe voedingsmiddelen onder de Novel Food Regulation 2015/2283. Deze zijn op dit moment echter niet toegestaan. Een toelating is pas mogelijk na een evaluatie van het dossier door EFSA.

Het FAVV geeft het advies aan bedrijven die een zaak wensen te starten in voedingsmiddelen of voedingssupplementen op basis van planten, om goed na te gaan dat de gebruikte plantenextracten toegelaten zijn. Hiervoor volstaat het om de lijst in bijlage van het Koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten (PDF), te raadplegen.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet