www.favv.be       FAVV - BUSINESSPLAN 2015-2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
FR NL DE EN  Afkortingen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.04.2016


  B2C sector: Operatoren rechtstreeks in contact met de consument
  BPR: Business Process Reengineering
  COPHS: Chief Officer of Plant Health Services
  COMM: Europese Commissie
  CVO: Chief Veterinary Officer
  DG: Directie-generaal (bestuur)
  EU: Europese Unie
  FVO: Food and Veterinary Office (Voedsel en Veterinair Bureau van de Europese Unie)
  HoA: Heads of Agencies
  MANCP: Multi Annual National Control Plan
  OIE: Werelorganisatie voor dierengezondheid
  PVS: Avaluatietool voor de Performantie van Veterinaire Diensten van de OIE
(PVS: Performance of Veterinary Services)
  RASFF: World Health Organisation (wereldgezondheidsorganisatie)
  SCoPAFF: Standing Committees on Plants, Animals, Food and Feed
(Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders)
  WHO: World Health Organisation (wereldgezondheidsorganisatie)
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren