www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL 

Uitvoer naar Groot-Brittannië, het eiland Man en de Kanaaleilanden : Plantaardige sector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.04.2023

1. Fytosanitaire controle : Gereglementeerde planten en plantaaerdige producten

2. Voeding van plantaardige oorsprong   

3. Invoer in het VK na doorvoer via de EU

* * *

Wanneer men in onderstaande tekst melding maakt van “Groot-Brittannië (GB)”, wordt hiermee steeds Groot-Brittannië, het eiland Man en de Kanaaleilanden bedoeld.

1. Fytosanitaire controle : Gereglementeerde planten en plantaardige producten

 • Welke planten?

  Sinds 1 januari 2021 worden planten en plantaardige producten met hoge prioriteit onderworpen aan fytosanitaire controles bij invoer in GB. Deze zendingen moeten dan ook vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat en pre-notificatie door de Britse invoerder is nodig.

  Op 5 april 2023 heeft het Verenigd Koninkrijk een nieuw ontwerp Target Operating Model (TOM) gepubliceerd. Het betreft een voorlopige tekst. Eind mei, begin juni is de definitieve versie voorzien. De voorlopige versie geeft aan dat vanaf 31 oktober 2023 alle 'medium risk plants and plants products' moeten voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Welke plantaardige producten hieronder vallen is nog niet duidelijk. Daarnaast geeft het document aan hoe de grenscontroles bij import zullen plaatsvinden. Deze controles treden gefaseerd in werking vanaf 31 januari 2024.

  De zendingen van gereglementeerde planten en plantaardige producten dienen sinds 1 januari 2022 aangemeld te worden door de Britse invoerder.

   

  Datum

  Welke gereglementeerde planten en plantaardige producten ?

  Fytosanitair certificaat vereist sinds 01/01/2021

  Planten en plantaardige producten met hoge prioriteit

  Pre-notificatie vereist sinds 01/01/2022.

  Gereglementeerde planten en plantaardige producten:

  https://planthealthportal.defra.gov.uk/trade/imports/imports-from-the-eu/regulated-plants/

   

 • Welke documenten zijn nodig om gereglementeerde planten en plantaardige producten binnen te brengen in GB?

De gereglementeerde planten en plantaardige producten met hoge prioriteit moeten vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat. Een fytosanitair certificaat is een officieel document waardoor het exporterende land verklaart dat de zending geïnspecteerd werd, voldoet aan de fytosanitaire eisen van het invoerende land en bijgevolg vrij is van de gereglementeerde organismen van het invoerende land.

Het fytosanitair certificaat kan aangevraagd worden bij de Lokale Controle-eenheid (LCE), dit minstens 48u op voorhand, weekends en feestdagen uitgezonderd.

Meer informatie is beschikbaar in de omzendbrief met betrekking tot de afgifte van fytosanitaire certificaten voor uitvoer en wederuitvoer (PCCB/S4/1604537).

De fytosanitaire wetgeving en de evaluatie van de fytosanitaire invoereisen kan geraadpleegd worden op volgende pagina: export VK

Om aan te tonen dat aan de Britse fytosanitaire invoereisen voldaan is, dient soms extra informatie (bv. met betrekking tot een productieplaats) overgemaakt te worden aan de certificerende agent die het fytosanitair certificaat zal opstellen. Deze informatie-uitwisseling dient te gebeuren via het pre-uitvoercertificaat. Meer informatie is beschikbaar in de omzendbrief betreffende het fytosanitair pre-uitvoercertificaat (PCCB/S4/673795).

Zendingen van fruit en groenten moeten ook vergezeld zijn van een normcontrolecertificaat. Meer informatie is beschikbaar in de omzendbrief met betrekking tot de aanmelding en de certificering van verse groenten en fruit die in- of uitgevoerd worden (PCCB/S1/LSW/597024).

De vereisten met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal staan hier vermeld.

 • Wat houdt een invoercontrole in?

Een invoercontrole door de autoriteit van het Verenigd Koninkrijk (VK) bestaat uit drie  delen:

  • Een documentencontrole: waarbij onder meer geverifieerd wordt of een origineel fytosanitair certificaat de zending vergezeld;
  • Een identiteitscontrole: een visuele controle van de zending waarbij geverifieerd wordt of de inhoud ervan overeenstemt met de informatie op het fytosanitair certificaat en andere begeleidende documenten. Hierbij wordt o.a. gekeken naar containernummer, nummers van de verzegeling, land van oorsprong, productomschrijving en aantal verpakkingseenheden;
  • Een fysieke controle: dit omvat een visuele controle van de goederen en indien nodig wordt een monster genomen voor verdere analyse om na te gaan of de planten, plantaardige producten of ander materiaal vrij zijn gereglementeerde organismen.
 
 • Op welke locatie gebeurt de invoercontrole?
 

Voorlopig kan de documentencontrole gebeuren in de grenscontrolepost of op een geregistreerde plaats van bestemming; de identiteits- en fysieke controle gebeuren op een geregistreerde plaats van bestemming.  Het Britse invoerbedrijf kan zich registreren als plaats van bestemming bij APHA (Animal and Plant Health Agency) voor planten en plantaardige producten of bij de Forestry Commission voor hout en houtproducten.

Vanaf 31 januari 2024 zullen planten en plantaardige producten met middelgroot risico een documentencontrole en een risicogebaseerde identiteits- en fysieke controle ondergaan. De controles op hoog-risico planten/plantaardige producten zullen niet langer plaats vinden op de plaats van bestemming maar in de grenscontrolepost.

 • Handbagage
 

Vanaf 1 januari 2021 dienen planten en plantaardige producten met hoge prioriteit (zie rubriek “gereglementeerde planten en plantaardige producten”) die aanwezig zijn in de handbagage ook vergezeld te zijn van een fytosanitair certificaat (bv. een rozenplant in een pot). Deze goederen kunnen bij aankomst onderhevig zijn aan een controle. Het betreft niet enkel de handbagage van reizigers maar eveneens van bestuurders (en hun begeleiders) van internationaal opererende vervoermiddelen (vrachtwagen, trein, …).

2. Hoog-risico levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong

Sinds 1 januari 2022 dienen hoog-risico levensmiddelen en diervoeder van niet-dierlijke oorsprong die worden ingevoerd in de EU en vervolgens naar GB worden geëxporteerd, ten minste 4 uur voor aankomst van de zending aangemeld worden via IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System),

Vanaf  de volgende fase van het Border Operating Model (BOM) moeten  zendingen vergezeld zijn van een gezondheidscertificaat en ingevoerd worden via een grenscontrolepost (GCP) waar een documentencontrole, en eventueel een overeenstemmings- en fysieke controle zal uitgevoerd worden. De gezondheidscertificaten en de te volgen instructies om in lijn te zijn met de Britse voorwaarden, zullen na publicatie beschikbaar zijn op de pagina

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/voedingsmiddelen/#UK

Niet-Europese producten met een hoog risico, die niet aan een EU-invoercontrole (doorvoer) werden onderworpen, moeten sinds 1 januari 2022 aan de autoriteiten van het VK worden aangemeld via het IPAFFS en de zending dient via een GCP worden ingevoerd.

Meer informatie over hoog-risicoproducten kan hier geraadpleegd worden

 

  

3. Invoer in het VK na doorvoer via de EU

Momenteel is de EU niet verplicht om systematisch controles uit te voeren op gereglementeerde planten afkomstig van derde landen met als eindbestemming een derde land. Deze zendingen zullen in GB behandeld worden als zendingen afkomstig van derde landen en gecontroleerd worden in erkende inspectieplaatsen.

Kennisgeving van het VK (EN):

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

https://www.gov.uk/guidance/import-plants-and-plant-products-from-the-eu-to-great-britain-and-northern-ireland

https://www.gov.uk/guidance/fresh-fruit-and-vegetable-marketing-standards-from-1-january-2021

https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021

 

* * *

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.